Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

  

Denna gång tar jag en för laget

Ingen tillväxt utan bra transporter

Vi behöver ju ett kulturhus – igen!

Jag jobbar för er

Demensvården idag och i framtiden

Valinsändare 2023

Jag jobbar för ett större Åland

Den åländska självstyrelsen är resultatet av framtidstro. Vi har gått från att vara ett enkelt fiskesamhälle där vi gjorde affärer med varandra till att...

När stora löften reduceras till en container av besvikelse

Inom Ålands politiska sfär framträder en symbol skarpare än något annat – den ombyggda containern. Denna container, som introducerades som en lösning på ett...

Demensvården idag och i framtiden

Demensföreningen frågar om framtidens demensvård. I gällande regeringsprogram står; ”ett kunskaps- och demenscentrum inrättas”. Ministern menar att detta är en kommunal angelägenhet som landskapsregeringen...

En stad i rörelse

Friskvårdskuponger för barn, unga och pensionärer, gratisaktiviteter i anslutning till skola och öppna föreningsledda träningar är alla superbra idéer för att främja hälsa och...

Bygg bärkraftigt, bygg effektivt!

Hur skall vi utveckla Mariehamn, vår enda stad och större tätort? Hur kan vi få effektivitet i kollektivtrafik, energiförsörjning och infrastruktur? Effektivitet ur både...

Jag är en kandidat för frihet

Tack för din insändare Mårten Sundberg – det visar att kunskapen är låg kring vad vaccinering innebär och vem den skyddar! Att ta ett...

Satsa på framtiden

Här är min vision för ett hälsosammare och mer jämlikt Åland:Dagens samhälle står inför utmaningar. I tider av osäkerhet får vi inte glömma våra...

Att åldras med värdighet

Den gångna mandatperioden har jag haft privilegiet att vara ordförande i Mariehamns äldreomsorgsnämnd. Den nya nämnden har åstadkommit mycket trots att vi inte kommit...

Färre kommuner, färre gränser – bättre för Åland

Det är dags att förändra kommunstrukturen på Åland. Det finns för många hinder och byråkrati som bromsar utvecklingen och försämrar servicen. Därför arbetar jag...

Svar till Demensföreningen

I en insändare den 5 oktober begär ni tydliga besked före valet om partiernas konkreta förslag för demensvården i Mariehamn. Moderaterna i Mariehamn har...