DELA

En stad i rörelse

Friskvårdskuponger för barn, unga och pensionärer, gratisaktiviteter i anslutning till skola och öppna föreningsledda träningar är alla superbra idéer för att främja hälsa och välmående.

Men för att främja icke-organiserade aktiviteter och spontanidrott så finns det flera saker vi kan göra.

Vi kan skapa bättre förutsättningar genom att uppföra och anlägga utomhusgym, motionstrappor, basketplaner och street-fotbollsplaner.

Ett visst utbud av detta finns förvisso redan idag. Men de är placerade på platser i skymundan som varken är upplysta eller känns speciellt trygga under kvällstid.

Vi bör också fokusera på att utveckla stadens grönområden och parker för att göra dem mer tillgängliga och lockande för alla åldrar. Här kan vi skapa tydligt markerade vandrings- och promenadstråk som är anpassade för olika behov. Här kan också finnas olika hinderbanor, mountainbikeleder och områden anpassade och avsedda för kurragömmalekar och liknande aktiviteter.

När det byggs lekplatser bör vi inte bara inrikta oss på yngre barn. I stället bör vi utforma dem som naturliga aktivitetsplatser där människor i alla åldrar kan träna, leka och röra sig tillsammans. En cool och lite unik aktivitet skulle kunna vara att ha en inte nudda marken stadsvandring, anpassad i olika svårighetsgrad. Flera satsningar på gratis och tillgängliga aktiviteter skulle inte bara gynna oss Mariehamnare utan även attrahera turistande barnfamiljer till staden.

JAN KANKKONEN (HI)