Uppehåll

Ska du resa bort och vill undvika en överfull postlåda? Fyll i formuläret nedan.
Vänligen notera att uppehåll i utdelningen inte automatiskt förlänger prenumerationsperioden då du fortfarande kan läsa den digitala upplagan.
Det går bra att ringa +358 18 23 444 eller maila prenumeration@nyan.ax om du inte fått dina koder till eNyan eller har ytterligare frågor.

Förnamn

Adress:

Land:

Telefon (inkl. riktnummer):

Startdatum

Efternamn

Postnummer:

Ort:

E-post:

Slutdatum