DELA

Vi behöver ju ett kulturhus – igen!

Alandica kultur- och kongresshus var ett resultat av decenniers arbete för kulturen i Mariehamn. Men idag är Alandica inte den plattform för åländska kulturutövare som det var tänkt – det är helt enkelt för dyrt att använda. Det saknas ett verkligt engagemang och helhetsgrepp för att fylla huset med så mycket liv som möjligt.

Nuvarande hyresavtal går ut år 2028 och den kommande regeringen måste nu se över hur Alandica ska bli ett kulturhus på riktigt. Ett hus fullt av liv och möten där Ålands Musikinstitut – som förhoppningsvis snart också innefattar teatern – ingår som en naturlig del med konserter, repetitioner, workshops med mera.

Landskapet borde även i samarbete med Mariehamns stad ta fram en långsiktig plan för utvecklingen av ”triangeln” stadsbiblioteket, Miramarparken och Alandica. Det finns flera exempel i vår omvärld på hur sådana områden, med rätt koordinering skapat fantastiskt fina helheter för invånare och besökare. Det är kulturen som lockar oss att vistas i city med familj och vänner, det ger våra liv mening och kvalitet – ja en orsak att leva!

Under kommande mandatperiod kommer vi i Hållbart initiativ att arbeta för större utrymme för kulturen – både inom- och utomhus. Lyckas vi av någon anledning inte göra Alandica till ett kulturhus så är vi beredda att ta upp stafettpinnen och säga: vi behöver ett kulturhus – igen.

PIA WIDÉN (HI)

ALFONS RÖBLOM (HI)

OLA SUNDBERG (HI)