DELA

Färre kommuner, färre gränser – bättre för Åland

Det är dags att förändra kommunstrukturen på Åland. Det finns för många hinder och byråkrati som bromsar utvecklingen och försämrar servicen. Därför arbetar jag för att minska antalet kommuner och gränser på Åland. Genom att ha färre kommuner skulle vi bättre kunna fokusera på utveckling, digitalisering och erbjuda bättre och modernare service till alla ålänningar. Vi alla skulle kunna få service och sköta ärenden när det passar oss bäst, oberoende av var vi bor på Åland. Genom att ha färre kommuner skulle vi också kunna effektivisera verksamheten och minska byråkratin. Vi skulle slippa onödigt dubbelarbete och överlappning mellan olika myndigheter, det skulle frigöra resurser, personal och tid som kunde användas till att höja kvaliteten på servicen eller spara pengar.

Därtill skulle det öka på rättssäkerheten, så att var och en bemöts på ett jämlikt sätt. Vi skulle också kunna samarbeta bättre och fördela ansvaret smidigare. Vi skulle kunna planera och utveckla infrastruktur, kultur- och fritidsverksamheten och andra gemensamma frågor på ett bättre sätt. Vår personal kunde få fler kollegor och stärka gemenskapen samtidigt som det skulle bredda kunskapen inom olika specialistområden. Vi skulle också kunna få mer valfrihet och konkurrens mellan olika alternativ. Färre kommuner och gränser på Åland skulle vara bättre för alla. Låt oss ta steget mot en mer modern, effektiv och serviceinriktad kommunstruktur.

ELIAS LINDSTRÖM (LIB)

KANDIDAT TILL LAGTINGET OCH STADSFULLMÄKTIGE