DELA

Satsa på framtiden

Här är min vision för ett hälsosammare och mer jämlikt Åland:

Dagens samhälle står inför utmaningar. I tider av osäkerhet får vi inte glömma våra värderingar – jämlikhet, solidaritet och förebyggande arbete. Nationalekonom Ingmar Nilssons forskning leder oss mot ett Åland där alla kan utvecklas och leva ett gott liv, oavsett ålder.

Hans tankar om förebyggande arbete med barn och ungdomar är grundläggande i socialdemokratin. Genom att investera i tidiga insatser i skola, fritid och trygghet skapar vi möjligheter för varje barn att utbilda sig och utvecklas. Det är en investering i framtiden.

Vårt engagemang för förebyggande arbete gäller alla åldrar. Vi strävar efter ekonomisk stabilitet, sysselsättning och välfärd för alla, vilket är grunden för ett jämlikt och hållbart samhälle.

När vi talar om förebyggande arbete, får vi inte glömma våra äldre medborgare. Nilssons forskning pekar på att åldrandet inte bara handlar om sjukvård, utan också om att skapa en samhällelig miljö där äldre kan leva ett aktivt och meningsfullt liv. Vi måste investera i äldreomsorg och en inkluderande samhällsstruktur så äldre kan leva meningsfulla liv.

Vi har en vision om ett rättvist och solidariskt samhälle. Jag tror att Ingmar Nilssons insikter om förebyggande arbete med barn och ungdomar, arbete för alla och äldreomsorgens betydelse kommer att hjälpa oss att forma ett Åland där ingen lämnas bakom. Låt oss arbeta för denna vision och skapa en bättre framtid för alla.

HENRIK LÖTHMAN (S)