DELA

Jag jobbar för ett större Åland

Den åländska självstyrelsen är resultatet av framtidstro. Vi har gått från att vara ett enkelt fiskesamhälle där vi gjorde affärer med varandra till att idag utgöra en del av Norden och världen som utvecklar sjöfart och internationella affärer, alla ålänningar till nytta

Åland är produkten av utveckling och modernisering. På 50 år har Åland vuxit med 50 procent tack vare sjöfarten och färjtrafiken, modiga satsningar och hårt arbete. Jag arbetar för ett friskare liv, hållbara satsningar i ny energi samt för att göra Åland större och ännu intressantare. Vår självstyrelse bygger på ett modigt näringsliv och geografiska möjligheter och en vilja att hellre säga ja än nej.

Vårt jord- och vattenbruk bruk är källor till exportinkomster, rikedom och arbetsplatser, vår historia gör oss attraktiva och spännande. Vi lever där det blåser och vi äger våra vatten. Vi har fler soltimmar än andra i Östersjön. Vi kan exportera energi och därmed stärka självstyrelsen och skapa massor av arbetsplatser – och inflyttning! Vi kan sjöfart vilket hela världen kan dra nytta av i den omställning som nu pågår.

Vår geografiska placering gynnar oss och lockar till besök och inflyttning, jag vill att Åland ska vara platsen alla vill besöka och fler vilja flytta till.

JÖRGEN PETTERSSON (C)