Om Nya Åland

I begynnelsen
Tidningen Nya Åland grundades år 1981. Bolaget, Nya Ålands Tidningsaktiebolag, är i tidningssammanhang ett ungt företag. Under våra dryga trettio år har vi gått från renodlad papperstidning till mångsidigt mediahus, men jobbar fortfarande med samma ledstjärna som 1981 – läsarna och deras behov.

Andelslaget Åländsk Rapport
Till en början drevs Nya Åland av ett andelslag, Andelslaget Åländsk Rapport. Ålänningarna visade stort intresse för att vara med och äga en tidning. Nästan 2.000 medlemmar har andelslaget genom åren samlat. Detta syntes också under de första åren i tillägget till tidningens namn – läsarägda Nya Åland.

Nya Ålands Tidningsaktiebolag
I början av 90-talet överfördes Nya Åland till ett aktiebolag som fick namnet Nya Ålands Tidningsaktiebolag. I bolagsordningen, där tidningens linje beskrivs, påpekas att Nya Åland ”står obunden till politiska grupperingar, myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer”. Andelslaget Åländsk Rapport kvarstod såsom största aktieägare fram till hösten 2001. Då gick Wiklöf Holding och Konstsamfundet in som ägare. Anders Wiklöf köpte sedan upp Wiklöf Holdings aktier och 2017 även Konstsamfundets aktier. Anders Wiklöf äger i dag ca 76% av aktierna. Resten är fördelat på ca 800 småägare.

Verksamheten
Nya Ålands Tidningsaktiebolag sysselsätter idag drygt 30 personer. Vi ger ut tidningen Nya Åland sju dagar per vecka. Måndag till fredag som papperstidning och måndag-söndag som digitaltidning. Nyan.ax är vår ständigt uppdaterade hemsida.
Redaktion, annonsavdelning och administration finns på Norra Esplanadgatan 1. Tidningen trycks på Ålandstryckeriet.