DELA

Bygg bärkraftigt, bygg effektivt!

Hur skall vi utveckla Mariehamn, vår enda stad och större tätort? Hur kan vi få effektivitet i kollektivtrafik, energiförsörjning och infrastruktur? Effektivitet ur både miljö-och energisynvinkel byggs enklast i tätare samhällen. Som arkitekt ser jag att Mariehamn inte i första hand behöver växa till ytan, utan förtätas och effektiviseras. Förtätningen måste dock ske så att de kulturhistoriskt mest intressanta områdena bevarar sin karaktär och att grönområden inte naggas allt för mycket i kanten.

Min vision är att forma och marknadsföra Mariehamn (gärna hela Åland) som föregångsexempel när det gäller bärkraftigt byggande och infrastruktur. Det borde finnas EU-medel att tillgå för att implementera nya teknologier och alternativa lösningar. En annan idé är att satsa på en bomässa på Åland, där vi tar fram hållbara, nytänkande bostadslösningar i olika kommuner (inte bara Mariehamn). En rätt genomförd bomässa drar besökare (även utanför huvudsäsong) i många år, och kan sätta Åland på kartan som attraktivt boendealternativ för en större publik.

CECILIA VON WEYMARN (LIB)