Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

  

Denna gång tar jag en för laget

Ingen tillväxt utan bra transporter

Vi behöver ju ett kulturhus – igen!

Jag jobbar för er

Demensvården idag och i framtiden

Valinsändare 2023

Innan köp av Styrsö krävs mer fakta och dialog

Stadsfullmäktige vill exploatera inte bara Svinö, utan även Styrsö. Marken är värderad till mellan 1,1 och 4,7 miljoner euro. Att bebygga Styrsö kräver en...

Vad kostar det att vara snäll?

Vad kostar det att vara snäll? Att behandla alla som jämlikar, ställa upp mot orättvisor, uppmuntra till hopp och vara vänlig? Vad kostar det...

Social och emotionell träning i skolan

Den senaste hälsa i skolan undersökningen (2023) visar bland annat att mobbning och sexuella trakasserier ökar bland åländska ungdomar. Vi behöver ta krafttag mot...

Bättre politisk styrning av Mariehamn

Det har pratats mycket i staden om effektivering den här mandatperioden. Verkligheten är dock ineffektivitet och slöseri med skattemedel. Några talande exempel. Vi köpte...

Inga skyttegravar i politiken

Det är nu det gäller. Vart fjärde år har du som väljare all makt i dina händer. Det är du som bestämmer vilka politiker...

Kunskapsstyrning ökar tillit och sparar resurser

Kunskap förebygger resursslösande och splittring även inom politiken. Dåliga beslut blir inte bara kostsamma för medborgarna utan drabbar den samhällstillit som Åland ska kunna...

Bemanningen inom äldreomsorgen

När äldreomsorgens personaldimensionering diskuteras sägs ofta att vi har flera anställda här på Åland än i riket, men det tar jag med en nypa...

På din sida

What you see is what you get? Nja. Det är alltmer sällsynt i politiken, inte bara på Åland, att det som sägs i valkampanjer...

Nej till ideologiska luftslott

Basen till vår välfärd är energi som är lätt tillgänglig, prisvärd och stabil. Storskalig vindkraftsprojekt uppfyller inte dessa kriterier, är inte hållbara heller, leder...

Tack för alla fina samtal

Först pandemi, nu inflation. Jag lyssnat på föräldrars oro över sina barn som inte får rätt hjälp i skolan. På unga som pratat om...