DELA

Ingen tillväxt utan bra transporter

Hur skall Åland finansiera allt framöver? Hur skall vi få tillväxt och stärka Åland som boendeort och destination? Det är de åländska företagen som skapar resurser till vård, skola och omsorg. Vi behöver ett starkt näringsliv på Åland, det ger oss tillväxt.

För att exporten, importen, transporterna av gods, turister och pendlare skall fungera behöver vi fler avgångar. I luften österut och på vattnet västerut. Vi vill ha folk till Åland.

Turismen har stor potential. Den genererar inresande, skapar arbetstillfällen som ger inflyttning och integrerar människor i vårt samhälle. Det ger oss tillväxt. Vi bör möjliggöra för olika former av evenemangsstöd, uppmuntra entreprenörer, föreningar, företag och andra att vilja satsa framåt. Vi måste agera och vända denna negativa näringslivsutveckling som vi hamnat i.

Vi behöver ett starkt centrum för hela Åland, då ökar attraktionskraften för turism och inflyttning. Vi skall inte bygga transithallar ute i skogen i Lumparland.

Istället skall vi aktivt tillsammans med rederierna arbeta för att få transporterna till och från Åland att fungera. Det handlar inte om att vi skall upphandla Kapellskärslinjen. Vi skall skapa förutsättningarna för de som håller igång trafiken. Trafiken måste igång, åtminstone sommartid.

Jag kommer att fortsätta arbeta aktivt för fler turer till och från Åland.

Rederierna behöver Åland. Åland behöver rederierna.

Kom ihåg att rösta på söndag.

ANDERS HOLMBERG

FÖRETAGARE & POLITIKER (MSÅ)