DELA
Foto: Ida K Jansson

ÅLD allt mer ett skärgårdsparti

Åländsk demokrati beskriver sig som ett kulturkonservativt parti som vill bevara svenskan, svensk kultur och lokala traditioner.

Men innehållet i partiprogrammet rör sig numera kring allt från skärgårdstrafik till ekonomi och jämställdhet.
Åländsk demokrati har inget valprogram för partiets tio kandidater för lagtingsvalet, utan hänvisar till sitt partiprogram. Kandidaterna har även personliga prioriteringar utanför programmet.

Stephan Toivonen, partiordförande, om du blir invald kommer du då att likvärdigt jobba för allas personliga prioriteringar?

– Det skulle jag säga. På basen av det de lyfter fram så har jag justerat programmet för att jag tyckt att ”det där var en bra sak”.

Skärgården och skärgårdstrafiken tar en hel del plats. Man vill sköta skärgårdstrafiken kostnadseffektivt, införa taxfree på en del av landskapets färjor och att kommunerna i skärgården ska få ta över samfundsbeskattning.

Har skärgården blivit en större fråga för ÅLD i jämförelse med tidigare?

– Jo, det är Sam (Palén, reds anm) och de som bor i skärgården (ÅLD-kandidaterna Kurt Holmberg och Thomas Dahlgren, reds anm) som gjort att jag fyllt på med det som verkar vettigt och rimligt. Det är så det fungerar, får man åsikter från flera håll så utvecklas det. Jag tycker det är spännande när vi nu är tolv i partiet mot tidigare fyra, där två inte var aktiva.

Man vill utreda kostnaderna för skattegränsen och ersätta företagen med pengar som fås in på en ny passageraravgift som ska tas ut per sjömil på sjötrafik till Åland. Enligt skrivningen i partiprogrammet kan avgiften kallas för en ”klimat- och miljöavgift”.

Varför vill ni kalla det en klimat- och miljöavgift när det ska gå till kostnader för skattegränsen?

– Ja, vi hade en debatt i lagtinget och då kallade jag det passageraravgift, men efteråt kom jag på att det kan vara lättare att få igenom det om man kallar det klimatavgift.

Är inte det oärligt?

– Nåjo, det har du väl helt rätt i.

Efter det här kontrollerar Stephan Toivonen partiprogrammet han har med sig och ser formuleringen och säger att det kan ha blivit ett fel när han ändrat i texten.

Vill stöda fattiga

Man vill, som tidigare, ge folk- och sjukpensionärer samt långtidssjuka- och -arbetslösa ett ”stipendium” om 100 euro per månad, från Paf-medlen.

Samtidigt vill man ha en ekonomi i balans utan överstora uttag av Paf-medel. Lösningen är en omfördelning.

Vem ska få mindre?

– Det har vi inte tittat på.

Kvotera in män

ÅLD anser att man måste acceptera biologiska skillnader mellan könen, men ser ett problem i att könsfördelningen bland personalen i barnomsorg och skola är skev. Det vill man utjämna.

En av era kandidater säger att det behövs fler män i skola och barnomsorg men säger i nästa mening att ”kön inte ska gå före kompetens”. Hur menar ni?

– Det är han (Joakim Eriksson, kandidat i Lemland, reds.anm.) som skrivit det. Så långt håller jag med att det borde vara en jämnare fördelning.

Stephan Toivonen ser ett problem i att många barn i dag inte har manliga förebilder, varken hemma eller i barnomsorg och skola.

– Det tror jag att har negativa effekter. Jag är inte mycket för kvotering, men jag kan tänka mig kvotering för de som tas in till utbildningen.

Om man kvoterar går ju kön före kompetens.

– Generellt ska det gå enligt kompetens, men i det här fallet så … jag har funderat på hur man ska ändra det och det jag kommit till är att man ska kvotera till utbildningen.

Ska det vara kvotering till andra utbildningar också? Ingenjörsutbildningen är exempelvis ganska manlig.

– Jo, men frågan är ju vilka effekter det har på samhället. Det är ju orsaken till att vi agerat, att vi tror att det har negativ effekt när pojkar enbart har kvinnliga förebilder i skola och barnomsorg. Om arkitekterna eller ingenjörerna är män eller kvinnor vet jag inte om har någon effekt.

Ny narkotikapolitik

ÅLD vill revidera narkotikapolitiken i riktningen att man straffar försäljning hårdare och eget bruk lindrigare och att det ska bli lättare att få vård. Man ser att droger är ett av Ålands största sociala problem.

Man vill ha en kommission, en idé från Portugal, som ska utreda olika möjligheter. Stephan Toivonen påpekar att lagtinget kan lämna förslag till riksdagen om ändringar i finsk lag. Ett alternativ är en social domstol med en bredare palett av straff.

Åsiktsförtryck

I partiprogrammet skriver man att man har nolltolerans mot åsiktsförtryck.

Vad är åsiktsförtryck?

– Jag kom inte ihåg att det där fanns med. Det kan hända att det försvinner i nästa revidering. Det vill bli så att man lägger till och märker inte att det kanske var en sak man skrev när man var irriterad … Men du läser noggrant och det är din uppgift.

I nästa mening skriver ni att ”vill införa befogade inskränkningar för lärare, andra tjänstemän och public service i att utnyttja sin maktställning mot sina åsiktsmotståndare för att försöka påverka med sina politiska åsikter.”

– Caset var att det fanns en lärare i stan som var uppställd i valet. Läraren uppmanade elever att skriva en kritisk replik till vår insändare och utgick från att den var fel. Då utnyttjade läraren sin ställning. Ska en lärare ha rätt att vara lärare under tiden valet pågår? Det finns risk att man utnyttjar situationen. Vi har inte gått vidare med det, men vi var irriterade.

Ser du att det är motstridigt? Först säger ni att ni har nolltolerans mot åsiktsförtryck och sedan skriver ni att ni vill ”införa befogade inskränkningar” för vissa grupper?

– Nej, det uppfattar jag inte.

Här gör han ännu en reflektion kring det specifika fallet och fortsätter sedan:

– Det där blev en skrivning för fyra år sedan och jag har inte reflekterat över det sedan dess. Jag skulle revidera det, även om jag spontant inte vet hur.

Vad har ÅLD för mål i valet?

– Nu har vi tio kandidater i lagtinget, som är väldigt olika. Det är svårt att gissa vem som drar mest röster. Med tanke på att gallupen gav oss två mandat, det är andra gången vi fått det, så börjar det kännas som att ett andra mandat är möjligt. Kanske ännu ett. Aptiten växer ju, som det heter.

Flera partier har uttryckligen tagit avstånd från regeringssamverkan med ÅLD. Han konstaterar att det inte är aktuellt med ett eller två mandat och att det kanske inte ens är något man vill. Eventuellt kan han tänka sig att stöda en regering och jämför med Sverige.

Stephan Toivonen tar upp flyktingfrågan och säger att den inte är aktuell just nu.

– Om vi får tre mandat och diskuterar att stöda en regering och det är en fråga som inte finns på bordet … då är det, som jag förstår, ett mycket mindre problem.

Många pratar om att det är er värdegrund, er syn på människor, som är problemet.

– Det blir jag fortfarande irriterad på. Jag skriver kring flyktingpolitik, kostnader och alternativ att hjälpa på annat håll … Folk tycker sig tolka och veta vilken värdegrund jag har. Jag är rätt övertygad om att de inte vet vilken värdegrund jag har. Jag försöker vara noggrann, vi är inte rasister, det är flyktingpolitiken som vi kritiserar, inte personerna. De som kommer hit, har kommit hit lagligt. Jag har också haft anförande i lagtinget om att vi ska ha världens bästa integration för de som kommer. Efter det var det några som inte ville hälsa, det tyckte de inte heller om. De är lite roliga ibland.


 

Vallöften ur Åländsk demokratis valprogram:

 • Är emot ytterligare politiskt beslutad flyktinginvandring och etablerandet av en flyktingförläggning på Åland. Betonar kulturell hållbarhet och att man inte aktivt stöder ”import av nya kulturer”.
 • Kräver säkerhets- och identitetskontroll vid alla internationella färjavgångar i enlighet med lag och internationella regler.
 • Vill utreda kostnaderna för skattegränsen och ersätta kostnaderna med pengar som fås in på en passageraravgift per sjömil på båttrafik som trafikerar Åland. Avgiften kan kallas för en klimat- och miljöavgift.
 • Vill ha en kostnadseffektiv skärgårdstrafik och stöder tanken på en tunnel till Föglö, men anser att saken behöver utredas.
 • Vill införa taxfree på delar av skärgårdstrafiken.
 • Vill reformera samfundsbeskattningen så att skärgårdskommunerna kan fastställa samfundsskattens storlek.
 • Vill ha en marknadsundersökning för hur turistinkomsterna kan öka.
 • Vill arbeta för en renare Östersjö och för att motverka obalans i naturen.
 • Vill ha en ordningsbot på 1 000 euro för nedskräpning i naturen.
 • Vill stöda gasbilar och är emot stöd för vindkraft.
 • Vill ha ett ”stipendium” på 100 euro per månad för folk- och sjukpensionärer samt långtidssjuka och -arbetslösa. Ska finansieras med Paf-medel.
 • Vill revidera narkotikapolitiken för att minska straffet för eget bruk och höja straffet för försäljning av narkotika.
 • Vill ha en social domstol som alternativ till en traditionell domstol.
 • Vill subventionera lunchen för studerande enligt modell från Finland.
 • Vill utjämna den skeva könsfördelningen bland personal i skola och barnomsorg.
 • Vill att att rösträtten till lagtinget ska kvarstå efter att man mist hembygdsrätt, men att den, som ett minimum, ska kvarstå så länge man är skattskyldig på Åland.

Här hittar du andra partiers valprogram:
Socialdemokraterna
Liberalerna
Centern
Moderaterna
Ålands framtid
Obunden samling
Hållbart initiativ