DELA
Foto: Emma Harald

Centern erbjuder trygghet utan valfläsk

Mer tillväxt, borgen i stället för stöd till nya företagare och mer förebyggande satsningar på psykisk ohälsa är en del av Centerns satsningar. Mest plats tar ändå pratet om att kommunsamgångar ska vara frivilliga.
Veronica Thörnroos, partiledare, beskriver Centern som ett utvecklingsorienterat, borgerligt parti med rötterna i den åländska myllan. Valprogrammet beskriver hon som ”tryggt, utan valfläsk” och med människan i centrum.

– Inte strukturerna som nu varit, säger Veronica Thörnroos.

När Centern presenterar valprogrammet är kommunstrukturen det första ämnet partiet lyfter fram. Kontentan är att kommunerna själva ska få bestämma om de går ihop eller inte.

– Kommunstrukturen är inte helig för Centern, men demokratin är det. Om två eller fler kommuner vill gå samman så ser vi inga problem, men vi vill gärna se att folk är med på det. Det ska inte vara en knapp majoritet, säger Roger Höglund.

Närservicen får inte påverkas, det får inte leda till centralisering och det krävs också att invånarna får säga sitt i en folkomröstning.

För att få fram bra information vill partiet ta en kommuncoach till hjälp. I praktiken vill man ta bort ”tvångslagen” som Harry Jansson benämner det, och vill ha en definition av kriskommuner, som ska ge landskapsregeringen möjlighet att bli tillsynsmyndighet för kommuner i kris.

Om vi tar Geta som exempel. Det händer något ytterligare i Geta som gör att deras ekonomi fallerar och definieras som kriskommun, men Geta och eller Finström säger nej till samgång i en omröstning. Vad händer då? Ska Geta och Finström tvingas ihop då?

– Det är en hypotetisk fråga. Lagstiftningen ger i så fall landskapsregeringen rätt att bestämma hur Getas framtid ordnas, säger Harry Jansson.

En del i processen är att Centern vill återjustera landskapsandelssystemet. Veronica Thörnroos menar att nuvarande regeringen förändrat vad landskapsandelarna ses som.

– Det går inte att skapa millimeterrättvisa, men det är inte målsättningen. Målsättningen är att det ska vara ett regionalt stöd som ska möjliggöra att kommunerna kan trygga basservice på hela Åland året runt.

Stöda psykisk ohälsa

Gyrid Högman, med bakgrund i skolvärlden, vill se en alternativ yrkesundervisning för de som i grundskolan haft anpassad läroplan och där övergången till ”vanlig läroplan” i yrkesgymnasiet blir för stort.

– Hur det här ska göras kan inte jag svara på. Det kräver utredningar och resurser. Det kanske behöver finnas fler nivåer än i dag, säger Gyrid Högman.

Centern vill också utreda ett resurscenter för skolelever med neuropsykiatriska funktionshinder och se en satsning på förebyggande arbete gällande psykisk ohälsa.

– Vi vill se mer riktade insatser för att bygga upp konkreta förebyggande åtgärder i grundskolan och där behöver landskapet gå in och se vilka metoder man ska gå in för. Det finns konkreta, evidensbaserade program som ger resultat, säger Annika Hambrudd.

Krävs mer tillväxt

Torbjörn Eliasson är bekymrad över att Åland och Finlands bnp sjunkit med 3,5 procent sedan 2008 medan bnp i Sverige, EU och globalt har ökat.

– Eftersom det är tillväxten som avgörande för att vi ska kunna utveckla välfärden så måste vi göra något! Vi måste få fart på näringslivet, det har stampat för länge, säger han och tillägger att behöver ske på ett hållbart sätt.

En åtgärd är att man i stället för att ge stöd till nya företagare, vill ge garantier för lån till företagare, alltså gå i borgen.

– Vi vill ha åtgärder för konkurrenskraft, enklast möjliga lagstiftning, minskad byråkrati, stödsystem ska passa kvinnliga företagare, säger Torbjörn Eliasson.

För att sänka avgifter för exempelvis el ser Veronica Thörnroos en nyemission i Kraftnät Åland från landskapets sida som en möjlighet.

– På grund av Finlandskabeln har vi höga kostnader som är mer påtagliga för näringslivet som konkurrerar med omvärlden. Där behöver vi fundera vad vi kan göra.

Centern vill behålla skattegränsen, men vill minimera de negativa konsekvenserna av den.

Näringsrätten får inte ändras och inte heller jordförvärvsreglerna.

– Det här är grundfundament som vi måste vårda. Ändrar vi det minsta på det här i dag så är det för evigt. Vi inte backa på grund av stand still-reglerna i EU. Samtidigt är vi inte främmande för förändring, men det ska inte vara vallöften, utan det måste ske utgående från en gemensam diskussion mellan alla gemensamma lagtingsgrupper. Vi vårdar de gemensamma grundreglerna med större omsorg än en del andra partier gör i dag, säger Harry Jansson.

Målet nio mandat

Centerns målsättning i lagtingsvalet är att ta nio mandat. I dag har man sju. Lantråd blir den med störst personligt röstetal.

Hur ser din drömregering ut?

– Min förhoppning är att Centern är största parti och det med marginal. Det ger bättre förhandlingsläge än något annat.

Vem är ni beredda att regera med?

– Vi är beredda att regera med den som gjort ett bra val – man måste ha väljarnas förtroende – och med den som har samma värdegrund som Centern. Det har också att göra med personkemi.

– Vi exkluderar ingen, förutom Åländsk demokrati som vi anser att inte har samma värdegrund som vi andra.

Camilla Gunell (S) sa tidigare att Socialdemokraterna är beredda att regera med nuvarande regeringspartier och Centern, med kravet att Centern slutar titta bakåt. Kommentar?

– Min enda kommentar är att om man sätter sig runt ett förhandlingsbord så börjar man från rent bord. Ska man ta upp vad som hänt senaste fyra, åtta eller tolv åren är det svårt att hitta lösningar. Alla går till val på vad man vill göra och utgående från det och stödet av Ålands folk inleds förhandlingarna, säger Veronica Thörnroos.


Vallöften ur Centerns valprogram:

 • Vill finnas fysiskt på plats i Helsingfors och Stockholm. Vill utreda att inrätta Ålandskontor i Bryssel med en–två personer med hjälp av privata närings-livet. Andra regioner som finns representerade i Bryssel är samstämmiga i att en sådan satsning är positiv.
 • Vill ta bort kravet på finländskt medborgarskap för att få hembygdsrätt. Det ska räcka med medborgarskap inom EU.
 • Vill behålla jordförvärvs- och näringsrätten oförändrad.
 • Vill ge fast jobb till långvariga ÅHS-vikarier för att ge dem större anställningstrygghet. Anser att om det uppstår en situation där det finns för många anställda kan man säga upp folk.
 • Vill ge alla vuxna gratis ”prick”-undersökningar och införa prostatascreening och utöka bröstcancerscreeningen.
 • Vill utreda en ambulerande tandvårdsklinik, alltså en hel klinik med väntrum, behandlingsrum och röntgenutrustning, som ska serva skärgård, skolor och äldreboenden på hela Åland. Kräver satsning från kommunerna i form av tillgång till vatten, el och avlopp för kliniken.
 • Vill satsa mera på språkundervisning för inflyttade.
 • Vill att kommuner, landskap och näringsliv gör gemensamma rekryteringsresor till närområdena.
 • Vill utreda resurscenter för hela Åland där skolpsykologer och -kuratorer kan skräddarsy åtgärdsplaner för elever som behöver.
 • Vill att Högskolan på Åland utreder möjligheten till mer distansundervisning med andra skolor. Vill kartlägga sjöfartsutbildningens situation och stärka sjöfartsklustret.
 • Vill ordna ungdomsparlamentet som har rådgivande funktion.
 • Kräver att Åland ska få en plats i EU-parlamentet.
 • Vill ta fram ett nytt kulturpolitiskt program.
 • Vill ta fram en ny politisk strategi för ett jämställt samhälle.
 • Vill minimera skattegränsbyråkratin och utreda hur taxfreeundantaget i högre grad kan komma de landbaserade näringarna till godo.
 • Vill anpassa företagarnas stödsystem så att det passar kvinnligt företagande och vill ha bankgarantier för entreprenörer och unga företagare.
 • Vill att offentliga inrättningar i första hand köper lokal mat.
 • Vill, efter stormen Alfrida, revidera skogsplanen.
 • Vill att ny energiproduktion ska basera sig på vind, biobränslen, sol, vågor och cirkulär återvinning. Ålands beroende av fossil olja ska minska. Målet är att hela Ålands elbehov ska täckas med vindkraft, solceller, biogas och biokraftverk senast 2030.
 • Vill verkställa en ny färskvattentäkt.
 • Vill utöka samarbetet mellan kommunerna och låta kommunerna själva avgöra eventuell samgång. Vill fortsätta arbetet med KST.
 • Vill ha ett reviderat avgiftssystem för skärgårdstrafiken och vill utlokalisera Ålandstrafiken till skärgården.
 • Anser att tunnel till Föglö och bro över Prästösund är motiverade investeringar.

 

Här hittar du andra partiers valprogram:
Socialdemokraterna
Liberalerna
Moderaterna
Ålands framtid
Obunden samling
Åländsk demokrati
Hållbart initiativ