DELA
Foto: Stefan Öhberg

HI beredda göra sin del av arbetet i världen

För att komma framåt med hållbarhetsarbetet behövs åtgärder på både individ, kommunal och landskapsnivå – samtidigt. Precis som de behövs på nationell och global nivå.

– Det är inte så att en kan vänta på att någon annan ska göra något. Vi måste alla göra samtidigt, säger Alfons Röblom.
Hållbart initiativ ser sig själva som ett svar på den beställning och det behov som finns i samhället om att nu sätta hållbarhet, miljömässig och social, främst.

– Vi måste göra vår del av det arbete som behöver göras i världen, säger Alfons Röblom, det ena av två språkrör i Hållbart initiativ.

Han konstaterar att Åland dras med en myt.

– Det är en myt om att Åland är för litet att göra skillnad och att individer är för små för att göra skillnad. Men omställningen till ett hållbart samhälle sker samtidigt på individ-, kommunal-, landskaps-, nationell, unions och global nivå. Samtidigt och i ständig dynamik med varandra, säger han.

Han ser på hållbarhetsarbetet som en självstyrelsefråga.

– Varför ska vi vänta på att andra ska lösa problem när vi annars brukar vara ganska duktiga på att hitta egna lösningar och jobba hårt för Åland.

För att lyckas med att ”knyck in Åland på rätt väg” som han formulerar det, har man tagit fram tio punkter.

– Det är inget partiprogram, utan det är tio frågor som vi vill sätta starkt fokus på just nu.

Bland punkterna finns flera förslag till ny lagstiftning. Man vill ha en klimatlag, en ambitiösare vattenlag, en modern skogs- och naturvårdslag, en skärgårdslag, en lag om jämställda löner och lagar om att Åland bör följa FN-konventioner.

Genom att lagstifta visar att man tar något på allvar.

– Med en klimatlag tror vi att man bryter ner utmaningen till mer konkreta delmål. Man utgår från nuläget, ser vart man ska och gör delmål i tiden. Det är den viktigaste aspekten.

Klimatlagen ska innehålla en utsläppsbudget och mätbara mål.

– Det är viktigt inte minst för näringslivet som gillar förutsägbarhet, som vill veta vad som gäller och vad man ska förhålla sig till, säger Alfons Röblom.

Ni vill, i en ny vattenlag, avveckla verksamhet som inte kan leva upp til stränga fosfor- och kvävebegränsningar. På vilken nivå ska utsläppen få vara?

– Jag har inga siffror, men det ska inte göras från en dag till en annan så att man försätter människor i ohanterliga situationer. Man måste jobba nära dem det gäller för att hitta lösningar.

Vilka branscher ser du att det är mest akut för?

– Vi behöver jobba nära jordbruket för att se vad vi kan göra där och se vad vi kan göra för fiskodlingar. Man måste börja någonstans och där tror jag vi har möjlighet att uppnå goda resultat.

Finansiera med obligationer

Hållbart initiativ vill finansiera omställningen till ett hållbart samhälle genom att investera i ny teknik. Exempelvis förnybar energi, energieffektiveringar, smarta elnät, smarta avloppslösningar och digitalisering – alltså projekt som kostar stora pengar. Pengarna ska fås fram genom att landskapet emitterar omställningsobligationer.

En obligation är, förenklat, ett värdepapper som privata placerare – alltså exempelvis ålänningar med pengar att investera – köper. Placeraren får en ränta på investeringen och en återbetalning på obligationens slutdag. Den som emitterar obligationen (i det här fallet landskapet Åland) får använda pengarna under lånetiden.

För att inte skuldsätta landskapet för mycket – man poängterar att man vill ha en ansvarsfull finanspolitik – vill man ha ett lånetak på max 25 procent av bnp. Det ger maximalt 300 miljoner euro.

– Det viktiga här är att göra rätt saker. Vi ska inte springa och låna 300 miljoner och sedan fundera vad ska vi göra nu? Det ska gå till rätt projekt. Det finns ett överflöd av kapital i dag och landskapet har inga skulder, säger Ola Sundberg.

Investeringarna skulle motverka den kommande lågkonjunkturen och stimulera den åländska samhällsekonomin, ge skatteintäkter och höja sysselsättningen, menar man.

Therese Karlsson påpekar att man i dag har stulit av kommande generationer.

– Tänk om man i stället skulle vara rejäla och åtminstone låna av framtiden.

Ola Sundberg påpekar att det i dag också är ekonomiskt att låna när räntorna är så låga.

– Det är bättre att åtgärda problem i dag än att vänta tills det blir mycket dyrare i framtiden, när skadorna förvärrats.

Pengarna ska inte användas till löpande utgifter, utan det ska finnas tydliga hållbarhetskrav på de investeringar som godkänns.

– Det krävs en analys av var investeringarna behövs, säger Alfons Röblom.

Minska konsumtionen

Hållbart initiativ vill också stöda näringslivet och entreprenörskapet på Åland genom riktade investerings- och näringslivsstöd och minskad byråkrati.

– Näringspolitiken måste bli mer framåtblickande och stöda hållbara verksamheter, säger Alfons Röblom.

Hållbart initiativ vill certifiera hållbara åländska produkter med en axgan-märkning. Ett annat sätt är att tillsätta en högnivådelegation för hållbar konsumtion.

– Vi ska samla representanter från politik, näringsliv, högskola, detaljhandel och tredje sektor till ett organ som har som uppgift att ta reda på vad vi, med våra befogenheter, kan göra för att stävja vår ohållbara konsumtion. Vi vet att vi är en del av ett komplex system, men vi ska göra det vi kan göra, säger Alfons Röblom.

Får inte vara fernissa

Alfons Röblom vill absolut inte säga något om hur många mandat man kan tänkas få i lagtingsvalet.

– Det är helt upp till väljarna och där ställer vi oss ödmjuka.

Hur ser din drömregering ut?

– Jag vill se regering som prioriterar upp hållbarhetsfrågorna, vågar vara kreativ och lyhörd och ta sig an utmaningarna utan prestige.

Vem kan ni regera med?

– Vår linje är att vi samarbetar med alla, det gäller hela samhället. Det viktigaste är att hållbarhetsfrågorna får verkligt avtryck i regeringsprogrammet. Det får inte vara fernissa, utan verklig politik.

Finns det någon ni inte kan regera med?

– Vi utesluter ingen.

Det finns sådana som inte ser något klimathot.

– Ja, där har vi diametralt olika åsikter.

Är det ett hinder?

– Det tror jag man kan säga att det är.


 

Vallöften ur Hållbart initiativs valprogram:

 • Vill ha en klimatlag som ska minska på direkta och indirekta utsläpp och minst motsvara Parisavtalet. De största utsläppsfaktorerna, exempelvis sjöfart och jordbruk, ska få stöd i förhållande till klimatanpassning.
 • Vill ha en ambitiös vattenlagstiftning, med fler skyddszoner, fler marina reservat, förbud mot skadliga ämnen i hygienprodukter och målar- och bottenfärg. Verksamheter som inte kan visa hur de lever upp till stränga fosfor- och kvävebegränsningar ska avvecklas inom tio år.
 • Vill ha en lag om jämställda löner och mer riktat arbete för att förebygga våld i nära relationer, sexuella ofredanden och förtryck.
 • Vill ha fler insatser för att stärka inflyttades integration.
 • Vill ha lagstiftning så att Åland lever upp till FN:s konvention om funktionsnedsättningar och barnkonventionen.
 • Vill ha riktade investerings- och näringslivsstöd.
 • Vill att landskapet tar fram en friskvårdsstrategi.
 • Vill införa avdrag, eller kupongsystem, för att billigare reparera prylar.
 • Vill ha certifiering av åländska produkter, Axgan-märkning.
 • Vill utöka pantsystemet.
 • Vill att investeringarna som görs i landskapets pensionsfond görs i hållbara verksamheter.
 • Vill koppla landskapsandelarna till kommunens hållbarhetsarbete.
 • Vill att landskapsregeringen emitterar omställningsobligationer.
 • Vill ha passageraravgift på 1 euro per passagerare i taxfree-trafik för att finansiera turismens omställningsarbete.
 • Vill ha en skärgårdslag för att utlokalisera fler offentliga tjänster, få en grundnivå på social service och ekonomiska incitament för hållbar verksamhet.
 • Vill bolagisera Ålandstrafiken.
 • Vill ha en regional trafikplan för en miljövänlig och behovsanpassad skärgårdstrafik 2030.
 • Vill ha ett handlingsprogram för att restaurera betes- och ängsmarker samt lervikar, bygga våtmarker och skapa fler naturreservat.
 • Vill modernisera skogs- och naturvårdslagstiftningen.
 • Vill ta fram ett långsiktigt program för transporter till land och sjöss.
 • Vill ta fram en resebokningsapp och vill se över reseavdraget.

 

Här hittar du andra partiers valprogram:
Socialdemokraterna
Liberalerna
Centern
Moderaterna
Ålands framtid
Obunden samling
Åländsk demokrati