DELA
Foto: Jonas Edsvik

Mats Adamczak om gallupen: C väntas ännu få ett uppsving

Fler mandat, men negativ trend – hur går det ihop? Eller tvärtom, fler mandat, trots lägre understöd. Mats Adamczak förklarar hur det hänger ihop.

Gallupresultatet för september kan verka komplext och motsägelsefullt. Till exempel så har Liberalerna en positiv trend, men förlorar ett mandat, samtidigt som Socialdemokraternas trend är negativ, men de vinner ändå ett mandat.

Mats Adamczak, hur kommer det här sig?

– Det beror på partiernas förhållande till de andra partierna. Utvecklingen är inte linjär och då kan man få såna här effekter. Ett parti kan också vara på gränsen mellan tre och fyra mandat, men sedan nästa gång hamna på två mandat, på grund av att marginalerna är så himla små, säger han.

Så hur ska man tolka siffrorna?

– Det är trenden som är det viktiga. Om ett parti tappar ett mandat, men trenden är positiv, så betyder det att det är ett starkt mandat, att avståndet att få tillbaka det gamla mandatet inte är långt.

Nu har Centerns trend varit positiv i flera gallupar, men partiet har ändå inte fått mer än fem mandat. Hur mycket stöd krävs för att de ska få fler mandat?

– De behöver få mindre osäkra väljare. Maj månads gallup var också väldigt dålig för dem, så nästa gång, när maj inte längre räknas med i det sammanslagna resultatet, kommer det bli ett uppsving för Centern. Förutsatt att inget annat dramatiskt händer, förstås. Vi har sett en positiv trend för Centern, men resultatet från maj har dragit ner totalresultatet.

Maj var däremot väldigt bra månad för Socialdemokraterna. Mats Adamczak tror nästa månads gallup blir ett bakslag för S.

– De har svårt att få flera väljare eftersom de har väldigt få osäkra väljare och när maj månads resultat försvinner, där S var väldigt starka, kommer det märkas i fördelningen.