DELA
Foto: Stefan Öhberg

Moderaterna vill leverera mer pengar i plånboken

Moderaterna vill att folk ska få mer pengar att konsumera för och tror att folk väljer att konsumera hållbart.

I en regeringsförhandling säger Annette Holmberg-Jansson att det viktigaste är att det blir så mycket borgerlig politik som möjligt. Och då är hon beredd att lyssna på andra lösningar gällande kommunstrukturen.

– Vi vill ge företagarna de bästa förutsättningar och att det offentliga sköts så effektivt som möjligt. Det är för att vår välfärd ska få så mycket pengar som möjligt, säger Annette Holmberg-Jansson, partiledare när hon inleder presentationen av valprogrammet.

Hon nämnder även vikten av självstyrelsen och att bevara det svenska språket som en övergripande målsättning för partiet.

Konkreta vallöften finns också. Ett är att man vill ha en patientombudsman på universitetssjukhuset i Åbo (TYKS).

– Den personen ska vara kittet mellan patienten och läkarna, sjukskötarna och kan vara ett stöd om man inte språkmässigt får det man behöver.

ÅHS ska stå för kostnaden. Moderaterna vill att ombudet också ska koordinera helikoptertrafiken från Åbo till Åland eftersom de räknat på att en inbesparad tur per månad finansierar tjänsten.

Tar inte en sådan ombudsman bort en del av universitetssjukhusets ansvar att leverera vård på svenska?

– Vi har diskuterat det mycket, hur man ska förhålla sig. Det fungerar ganska bra att få svensk vård när det är planerad vård, men när det är akut så vet vi att det fallerar ibland.

Är det rätt väg att Åland tar på sig att sköta och betala service som, i det här fallet, sjukhuset i Åbo, ska sköta?

– Ja, det kan man säkert diskutera. Vi är villiga att diskutera det.

Lovar mer pengar

Bland löftena till väljarna finns att slopa inkomstgränsen för studiestödet. Ett annat är att återinföra ett avdrag i kommunalbeskattningen.

– Vår övergripande målsättning är Åland ska växa, vi ska bli fler invånare, ekonomin ska växa och därför har vi enats om att återinföra Ålandsavdraget som ska ge mer pengar i plånboken. Vi har flera motiv till det, säger Jörgen Strand och fortsätter:

– Dels ska det löna sig att arbeta, dels ska det bli attraktivt att bo på Åland. Vi vill att man ska kunna tjäna bra om man jobbar på Åland. Ett ytterligare skäl är att omställningen för familjer kostar pengar. En familj som ska köpa solpanel, byta värmeanläggningen, köpa elbil, behöver mer pengar. Det här kommer bidra till det, på samma gång som det blir en hållbar tillväxt i samhället.

Avdraget ska vara på 5 procent, vilket ger cirka 300–400 euro per år mer på en normal sjukskötarlön.

– Vi kan också tänka oss att, i en regeringsförhandling, införa det stegvis, säger Jörgen Strand.

Kostnaden blir 5 miljoner euro per år.

Hur ska det finansieras?

– Målet är ju att ekonomin ska växa, när vi stimulerar ekonomin. Människor ska konsumera, konsumera hållbart och vi ska få tillväxt.

Hur ska ni få folk att konsumera hållbart?

– Jag tror att många människor redan i dag tänker på det. De flesta, 95 procent av befolkningen, tror på forskningen. Men för många är det en resursfråga att byta väremanläggning, sätta solpaneler eller köpa elbil. För en vanlig familj måste man planera sådana stora grejer. Då vill vi bidra till det, säger Jörgen Strand.

– Nuvarande landskapsregering ger ett stöd för solceller, men någon gång når vi en punkt när alla som vill ha solceller har det och bidragsmöjligheten är förverkad. Då behöver vi ett agilare förhållningssätt. Vi stöder det som ger största möjliga minskning av koldioxid. Vi försöker hitta ett lite mer flexiblare förhållningssätt så att hållbarhet ska löna sig, säger Wille Valve.

En annan fråga som Wille Valve betonar är kommunreformen, som man stöder.

– Vi eftersträvar mera livskraftiga och större kommuner och där är vi enade över hela fältet i partiet. Vi har ett resonemang bakom det här. Vi ser att dagens kommunstruktur hämmar samhällsutvecklingen, begränsar valfriheten och vi ser att det håller på att bli en hämsko för utvecklingen på Åland. Så vi är för kommunreform, färre kommuner, säger Wille Valve.

Vill ha borgerlig regering

På en direkt fråga säger Annette Holmberg-Jansson att hon kommer sträva efter en borgerlig eller mitten-borgerlig regering.

Hur går det ihop med er ståndpunkt om kommunreformen?

– Det inser jag, att det finns en smärtpunkt. För mig handlar det om att få ut så mycket borgerlig politik som möjligt. Det är det man måste utgå från. Om de kommer fram med en lösning som … om man har en annan lösning eller idé, så klart att jag lyssnar då. Men om man ser på utmaningarna när det gäller den sociala sidan, äldre befolkningen, så tror jag att alla inser att något behöver göras.

Hon fortsätter:

– Vi har sagt att vi vill ha livskraftiga och större kommuner. Vi har en lag som ligger som vi vill genomföra, men blir det problem, då måste man se på en annan lösning. I dag sätter sig kommunerna ju på tvären, så är det bara. Det finns utmaningar med dagens lag.

 


Vallöften ur Moderaternas valprogram:

 • Vill ha översyn av näringsrätten så att den blir ett effektivt språkskydd och så att överträdelser kan få konsekvenser.
 • Vill se över möjligheten att ge ”gröna lån” eller borgen för att  stöda innovationer och entreprenörer som jobbar hållbart.
 • Vill stöda restaurering och nybyggnad av våtmarker och skyddszoner.
 • Vill förändra kommunstrukturen för att få större och mer handlingskraftiga kommuner.
 • Vill bolagisera Högskolan på Åland och vill starta masterutbildningar, exempelvis till avancerad klinisk sjukskötare.
 • Vill slopa inkomstgränsen för studiestöd och uppmuntra till arbete vid sidan om studierna.
 • Vill ha en reviderad turismstrategi och satsa på kvalitativ turism.
 • Vill ha en revidering av plan- och bygglagen och står upp för den privata äganderätten.
 • Vill ha en tillväxtkonsekvensbedömning inom alla politikområden på Åland.
 • Vill ha ett allmänt avdrag på 5 procent i kommunalbeskattningen för att stimulera tillväxt. Kostnad 5 miljoner euro/år.
 • Vill ha fler privata alternativ för servicetjänster inom vård och omsorg.
 • Vill erbjuda nattis, barnomsorg under kvällar och nätter, för barn vars föräldrar jobbar inom 24/7-yrken.
 • Vill öka valfriheten för föräldrar i valet av barnomsorg.
 • Mer stöd och avlastning för närståendevårdare – eventuellt gratis äldreomsorg på distans (äldis) och tillgång till friskvård.
 • Utreda behovet av ett demenscentrum på Åland.
 • Vill begränsa örnstammen och begränsa utbredningen av skrav, mårdhund och varg.
 • Arbetet med lönevärdering för att lika arbete ska ge lika lön ska fortsätta.
 • Vill få ner koldioxidutsläppen från och kostnaderna för skärgårdstrafiken på lång sikt. ”Vägen till en Föglötunnel går via kortrutten”.
 • Vill utreda att privatisera Ålandstrafikens kontor.
 • Vill att infrastrukturella satsningar helt eller delvis finansieras med offentlig-privat-samarbete där förverkligande, drift och finansiering kan skötas av privata företag.
 • Vill satsa på gång- och cykelbanor, framför allt på en cykelväg till Nåtö/Järsö.
 • Vill erbjuda mammografi till 40–74-åringar (idag 50–69-åringar).
 • Vill ha en patientombudsman på TYKS i Åbo, som finansieras av ÅHS och kan vara en kommunikationslänk mellan finska läkare/sjukskötare och åländska patienter. Ombudsmannen ska koordinera helikoptertrafiken för att den ska användas optimalt.
 • Vill se fler poliser ute bland allmänheten, öka resurstilldelningen och ge bättre utrustning till polisen. Polisen ska prioritera drogförebyggande arbete.

Andra partiers valprogram hittar du här:
Socialdemokraterna
Centern
Liberalerna
Ålands framtid
Obunden samling
Åländsk demokrati
Hållbart initiativ