DELA
Foto: Joakim Holmström

Liberalerna vill sätta människorna främst

Pensionärer och ungdomar. Det är två grupper som Liberalerna fokuserar på i sitt valprogram. Utöver det ligger fokus på att få fler människor till Åland som kan bidra till tillväxt. Och på klimatet.

– Där vill vi lämna symbolpolitiken och göra verklig nytta, säger Ingrid Zetterman.
Liberalerna vill hjälpa pensionärer med deras ekonomi och de unga med deras psykiska hälsa.

– Vi kan inte påverka pensioner eller statsbeskattningen, men däremot kan vi bygga trygghetsboenden, säger Ingrid Zetterman.

Samhällets stödinsats kan bli upp till 50 procent, för att få rimligt låga hyror, men med trygghet och aktiviteter.

– Här ska finnas gemensamma utrymmen för att motverka ensamheten, säger Katrin Sjögren, partiordförande.

Liberalerna vill också införa ett gemensamt högkostnadsskydd för sjukvården och den sociala vården.

Hur ska det genomföras, socialvård är kommunal medan sjukvården sköts av ÅHS?

– Det är en utmaning, men det är ett arbete som landskapet och kommunerna måste göra tillsammans, säger Katrin Sjögren.

För ungdomarna vill man utvidga studerandehälsan till en ungdomshälsa, som också finns till för arbetslösa, den som hoppat av en utbildning och är i arbetsför ålder.

För studerande vill man också göra en revidering av studiestödet. Målsättningen är att man ska få tjäna pengar utan att förlora stöd och att skärgårdsungdomar ska ha råd att studera på gymnasiet. Gymnasiet ska också bli mer flexibelt.

– Man behöver ta ett helhetsgrepp på det här, säger Katrin Sjögren.

Tillväxt behövs

Liberalerna ser att Åland behöver tillväxt.

– Vi måste säkerställa att det finns arbetskraft och vill stöda inflyttning. Därför vill vi satsa 500 000 euro på renodlade marknadsföringskampanjer, säger Ingrid Zetterman.

Man vill också modernisera näringsrätten. Företag ska få välja internt språk och sin styrelse utan laghinder.

– Vi behöver fler Viking Line, Optinova och Crosskey och vi ser att det är svårt att på en global marknad få sådana företag om man inte kan rekrytera utifrån och själva välja verksamhetsspråk, säger Ingrid Zetterman.

– Vi ser gärna åländskt ägande, men det betyder också att man behöver spetskompetens. Har man inte lönsamhet så är det risk att de säljs ut. Det här är en fråga som Liberalerna fortsätter att driva, säger Katrin Sjögren.

För att höja tillväxten vill man också öka köpkraften. De skatteavdrag som införts under mandatperioden ska fortsätta. Och helst utökas om det finns rum för det i budgeten.

– Vi vill sätta in mer pengar i systemet, säger Ingrid Zetterman.

Klimatlag ska minska utsläpp

I klimatarbetet ligger fokus på Östersjön, den biologiska mångfalden och ett minskat klimatavtryck.

Det sista ska uppnås med ett klimatsmartare tonnage i skärgårdstrafiken, bättre kollektivtrafik, mer vind- och solenergi och ytterligare satsningar på cirkulär ekonomi, där biogasen är viktig.

– Vi ser en stor nytta med biogasanläggningen som nu är på gång. Vi vill ha en smart användning av slutprodukten, säger Ingrid Zetterman.

Liberalerna vill ta över fordonsbeskattningen från Finland för att göra en grön skatteväxling. Målet är att sänka skatten på bilar med ett lägre koldioxidutsläpp och höja skatten på bilar med höga utsläpp.

Fordonsbeskattningen är, som all annan beskattning, finländsk behörighet.

– Det kräver arbete mot Helsingfors. Vi tycker att Flexens har banat väg för att Åland kan vara ett testområde. Ofta när vi pratar om behörigheter och överföringar blir det en diffus och principiell diskussion. Det här är konkret och vi tror det skulle vara intressant att testa, säger Katrin Sjögren.

Liberalerna vill också ha en klimatlag.

Vad betyder det?

– Det handlar om att sätta en tydlig ram för hur utsläppen ska förändras och krav på strategier för att hitta dit. Vi har tittat mycket på den svenska modellen, där offentliga instanser måste ha strategiska målsättningar för hur man ska minska utsläppen. Precis som det finns lagkrav på att man ska ha en renhållningsplan … säger Ingrid Zetterman.

– …. Så ska kommuner och olika verksamheter ha planer för hur man minskar sitt koldioxidavtryck, säger Katrin Sjögren.

Största parti

Målet för Liberalerna är klart, man vill fortsätta vara Ålands största parti.

– Vi är beredda ta lantrådsposten och vara regeringsbildare, säger Mats Perämaa.

I antal mandat är målet åtta stycken. Det är ett mandat mer än i dag.

Hur ser regeringen ut?

– Vi har sagt att det handlar om vad man vill göra och vad man har för målsättningar. Gällande ekonomi, kommunstruktur, miljöambition och i sociala frågor, säger Katrin Sjögren och fortsätter:

– Vad vill man göra? Vill man ta steg framåt eller blicka bakåt? Det är det som är det centrala. Vi ser också att det här valet är ganska populistiskt. Det handlar om kärnvärderingar och grundvärderingar som ett parti har. Där har Liberalerna sin tydliga kompass och vi ser det som uteslutet att vi skulle samarbeta med Åländsk demokrati, säger Katrin Sjögren.

– Vi vill bygga samhället, inte riva det, säger Mats Perämaa.


 

Vallöften ur Liberalernas valprogram:

 • Vill ha en åländsk kommun på fasta Åland och en i skärgården.
 • Vill ha trygghetsboende för äldre med landskapsstöd på upp till 50 procent för att trygga låga hyror.
 • Vill utvidga studerandehälsan till en ungdomshälsa med en preventiv mottagning där samtalsterapi ingår.
 • Vill ha en vårdcoach och subjektiv rätt till att myndigheter samordnar social-, hälso- och sjukvård.
 • Vill ha gemensamt högkostnadsskydd för social tjänster och vård vid ÅHS.
 • Vill professionalisera ÅHS styrelse, helt eller delvis.
 • Vill revidera studiestödet. Studerande ska få tjäna mer utan att förlora stöd och skärgårdsunga måste ha råd att gå i gymnasiet.
 • Vill att HUTH-studerande ska få avlägga examen på fyra år.
 • Vill ha masterutbildning inom vården på Högskolan på Åland.
 • Vill ha programmering och klimat- och miljökunskap i läroplanen.
 • Vill att Ålandstrafiken får ett tydligt serviceuppdrag och vill förenkla regelverket kring trafiken.
 • Vill ha jämställda löner.
 • Vill modernisera diskrimineringslagen och ha en ny funktionshinderlag.
 • Vill reformera hemvårdsstödet för att få in mer flexibilitet.
 • Vill att Ålands kulturdelegation erhåller riskmedel för att erbjuda en evenemangsgaranti om ett större kulturevenemang inte bär sig.
 • Vill satsa på Ålands firande av självstyrelsens 100 år med alla sorters kulturyttringar.
 • Vill satsa 500 000 euro på marknadsföring för att locka inflyttare.
 • Vill modernisera näringsrätten så att företag fritt kan välja internt verksamhetsspråk och vem som sitter i ens styrelse.
 • Vill stärka den åländska köpkraften genom att utöka skatteavdraget.
 • Vill se över möjligheten att ge kapitaltillskott till Kraftnät Åland för att sänka kostnaderna för el.
 • Vill bilda en tillväxt- och hållbarhetsfond för innovation, forskning och som säkerhet vid lågkonjunktur.
 • Vill ha en heltäckande samhällsplanering och utöka kollektivtrafiken, med tät trafik på axeln Finström–Jomala–Mariehamn.
 • Vill se på möjligheten att ta över fordonsbeskattningen för att genomföra en grön skatteväxling där bilar med lågt koldioxidutsläpp gynnas.
 • Vill aktivt fasa ut fossila bränslen och oljebaserade produkter och att Åland blir självförsörjande på el.
 • Vill ha en ny kandidatutbildning på Högskolan på Åland som fokuserar på miljö- och klimatteknologi och ska bli ett nav för Östersjöforskning.
 • Vill förnya och klimatneutralisera skärgårdstrafiken och klimatanpassa ÅHS.
 • Vill öka andelen produkter som pantas med nordiskt samarbete.
 • Vill stifta en klimatlag.
 • Vill att fastighetsverket ska bygga klimatsmart och befintliga byggnader ska klimatanpassas.
 • Vill ha en ny vattenlag, arbeta mot övergödning och med fiskevård, anlägga våtmarker och trygga dricksvattnet.
 • Vill säkra biologisk mångfald med en strategi där fastighetsverket får tydlig roll tillsammans med bland annat primärnäringarna.
 • Vill ha en modern djurskyddslag.
 • Vill ha mer lokal mat i de offentliga köken.
 • Vill ha en klimat- och miljösatsning i kommande LBU-program.

 

Här hittar du andra partiers valprogram:
Socialdemokraterna
Centern
Moderaterna
Ålands framtid
Obunden samling
Åländsk demokrati
Hållbart initiativ