DELA
Foto: Emma Harald

Obundna satsar på vardagsfrågor

Obundnas valprogram koncentrerar sig kring människornas vardag och beaktar pensionärer, barnfamiljer och företagare.

– Vi har konkreta frågor att komma med och inte tomma ord, säger Bert Häggblom.
I Obunden samlings valprogram finns en rad konkreta satsningar. Bert Häggblom, partiordförande, menar att allt ska förverkligas med befintliga medel, genom omprioriteringar. Han vill ändå inte säga vad som ska prioriteras ner, eftersom det är en förhandlingsfråga vid en regeringsbildning.

Landskapet kan också, anser man, öka likviditeten genom att ta bort den straffavgift som låntagare måste betala om man betalar tillbaka lån i förtid.

– Då skulle man få in pengar mycket snabbare. Vi anser att bankerna ska låna ut pengar, inte landskapet.

Obundna räknar med att landskapet kunde få in 30 miljoner euro, av totalt 48 utlånade miljoner, på det här sättet.

Företagen viktiga

Företagen får stor plats i valprogrammet.

– Vi hävdar att företagen är Ålands hjärta, för det är där det börjar. Om vi inte har företag som är framgångsrika, skapar arbetsplatser och skatteintäkter så har vi inte något annat heller. Än så länge saknar Åland beskattningsrätt men vi har många andra verktyg. Där har vi den ofantliga sektorn. Vi har en enorm offentliga sektor på Åland. Vi behöver den absolut, men den måste präglas av företagstänk och alltid präglas av kostnadskontroll. Den måste användas på ett vettigt sätt och då skapar vi förutsättningar för företagen. Det offentliga får inte konkurrera med företag. Där vi ser att det privata kan göra något bättre än det offentliga så ska vi låta dem göra det, till exempel genom utmanarrätter, säger Marcus Måtar.

För att gynna näringslivet vill obundna även att landskapet ska beställa kortare utbildningar för att få kompetent folk.

– Det finns exempelvis ingen murarutbildning på Åland, det kunde landskapet lätt beställa, säger Mikael Selander.

Socialt fokus

Leif Holländer lyfter fram flera sociala frågor som obundna vill jobba för. Det berör både pensionärer och barnfamiljer.

Till pensionärer som lyfter garantipension vill man ge 110 euro mer per månad.

– För samhället är det ingen stor kostnad. Det kostar 330 000 euro per år för samhället, säger Leif Holländer och fortsätter:

– Barnbidraget har inte indexjusterats sedan 2008 och har haft en värdeminskning på 16 procent, säger han.

Det vill man nu indexjustera så att bidraget för första barnet stiger från 110 till 130 euro.

– Det här är en kostnad som motsvarar den för garantipensionerna, säger han.

Direktval av lantråd

Obundna har tidigare föreslagit att lantrådet ska väljas genom direktval. Det finns med i valprogrammet.

Vad är fördelen med det?

– Jag tycker inte om parlamentarismen, jag tror inte det är bra för ett litet samhälle. Det är bättre om alla goda krafter jobbar för samhällets bästa. Jag tycker lantrådet ska plocka ihop regeringen från olika partier, det ger också bättre samarbete mellan lagting och landskapsregering, säger Bert Häggblom.

Han gillar det system som fanns på Åland tidigare, med landsting och landskapsstyrelse där fem mandat i landstinget gav en plats i landskapsstyrelsen. För att få majoritet krävdes 18 platser i landstinget.

Ett personval av lantrådet skulle göra politiken mer personfixerad. Är det bra?

– Det skulle bli personfixerat kring lantrådsposten, men lantrådet skulle ha en mycket starkare ställning än i dag när lantrådspartiet kan ha stöd av bara fyra–fem mandat. Är det bättre? Mitt svar är nej.

För att hindra en utveckling mot en osunt stark ledare anser Bert Häggblom att man kan begränsa tiden ett lantråd får sitta till max två mandatperioder.

Hur viktig fråga är det här för obundna?

– Det är en del av hur vi vill se Åland och vi hoppas det kan mogna. Bra idéer mognar inte över en natt. Det kan ta en tid.

Fem mandat

Obundna räknar med att gå framåt i valet och siktar på fem mandat, mot dagens två, eller tre som man fick i förra valet. Fredrik Fredlund valde att gå ur partiet och bli partilös efter en fällande misshandelsdom.

I er valreklam uppmanar ni folk att byta regering. Hur ser din drömregering ut?

– Jag tycker oppositionen jobbat bra. Center, Obundna och Ålands framtid kan vara grunden. Sedan får vi se vad valresultatet räcker till.

Bert Häggblom tycker att det är de partier som man haft bäst samarbete med i de frågor där det funnits konflikter.

– Det är kommunfrågan, där vi vi vill se frivillighet, och om kortrutten, där vi tycker att man inte kan gå emot Kökar, Sottunga och Föglö.

Obundna vill ha en tunnel – bara den inte blir för dyr, det får inte bli dyrare än dagens trafik.

– Men man måste lägga in att Föglö blir mer värt med en fast förbindelse. Det måste in i ekvationen.

Finns det någon som ni inte kan samarbeta med?

– Nej, det är regeringsprogrammet som avgör.


Vallöften ur Obunden samlings valprogram:

 • Vill stöda företagare med mentorer och samordna rådgivande resurser.
 • Vill skapa handelshus i Sverige och Finland och återupprätta Ålandskontoret i Sverige och förstärka det i Helsingfors.
 • Vill undersöka hur skatteundantaget påverkat Ålands näringsliv.
 • Vill utveckla lärlingsavtalen.
 • Vill erbjuda lån för körkort till arbetslösa och se över systemet med sysselsättningsstöd för arbetslösa.
 • Vill förnya turismstrategin, skapa ett gemensamt bokningssystem för alla turistupplevelser och se över Visit Ålands uppdrag.
 • Vill stöda och erbjuda lån för generationsväxlingar för turistanläggningar.
 • Vill förbättra avlastning för närståendevårdare, ge dem avdrag i kommunalbeskattningen och förenkla systemet för stöd för närståendevårdare.
 • Vill lagstifta så att visstidsanställningar inom offentlig sektor övergår i tillsvidareanställning efter en viss tid.
 • Vill utveckla stödinsatser, exempelvis olika typer av terapi, för psykisk ohälsa som fås via primärvården.
 • Vill öka kompetensen i ÅHS styrelse.
 • Vill subventionera tandvård för dem med lägst inkomster och sänka högkostnadsskyddet.
 • Vill ge akut hjälp till personer med psykiska problem och missbruk.
 • Vill erbjuda över 80-åringar årliga hälsokontroller.
 • Vill satsa på drogförebyggande arbete i skolorna och öka resurserna till fältarna så att de kan arbeta med yngre barn.
 • Vill ge möjlighet till spel via åländska spelombud och på nätet som tidigare.
 • Vill se över lagstiftningen om strypta bilar och överväga epa-traktorer.
 • Vill att landskapet bygger ett motorcentrum.
 • Vill garantera Medis.
 • Vill slopa medieavgiften och finansiera Ålands Radio via budgeten.
 • Vill driva skärgårdstrafik med miljövänliga och energieffektiva färjor och investera i snabbgående passagerarbåtar.
 • Vill effektivera Ålandstrafiken och ha nytt bokningssystem.
 • Vill ha en skärgårdslag för att trygga likvärdig service.
 • Vill undersöka alternativ till dagens transportlösningar i skärgården. Villkoret för tunnel är att den blir billigare än dagens trafik och utan kostnad för den enskilde.
 • Vill att kommunerna ska få bestämma om samgångar, vill ha tillräckliga landskapsandelar och verkställa KST.
 • Vill inte att ändringar i landskapslagar orsakar höjd kommunalskatt.
 • Vill ha ersättning för hushåll vid långa elavbrott.
 • Vill ha skottpeng på skadedjur, ge bidrag för stängsel för att hålla landskapen öppna och stöda unga och nya lantbrukare och mindre enheter.
 • Vill få bort tiggare från Åland och garantera hemlösa tak över huvudet.
 • Vill ge åländska nyutbildade poliser jobb.
 • Vill ha direktval av lantråd och ta bort ersättarna för ministrarna i lagtinget.
 • Vill ta bort straffavgiften för att betala tillbaka lån till landskapet i förtid, vilket enligt Ob:s beräkningar kan inbringa 30 miljoner euro mer till landskapet.
 • Vill konkurrensutsätta ÅMHM:s laboratorium.
 • Vill ha servicesedlar för städhjälp till äldre/sjuka.
 • Vill höja garantipensionen med 110 euro per månad.
 • Vill ha ny funktionshinderlag och att kommunen ska vara arbetsgivare för personliga assistenter.
 • Vill indexjustera barnbidraget.
 • Vill inte ha hemspråksundervisning i skolan.
 • Vill ha skrotbilspremie.
 • Vill ta över energibeskattningen av Finland.
 • Vill ha gratis svenskundervisning för arbetande inflyttare.

 

Här hittar du andra partiers valprogram:
Socialdemokraterna
Liberalerna
Centern
Moderaterna
Ålands framtid
Åländsk demokrati
Hållbart initiativ