DELA
Foto: Rasmus Olin<07_Bildrubrik>TEKNIKCHEF MED RESTRIKTIONER Mikael Ahlgren får inte delta i redaktionsmöten eller på annat sätt påverka det redaktionella innehållet på Ålands radio fram till valet.

Inga hinder för Ahlgren att ställa upp i valet

Ålands radios tekniska chef Mikael ”Elvis” Ahlgren får inte delta i redaktionens möten fram till valet.

Det beslutade radions ledningen i går med anledning av att Ahlgren kandiderar för Liberalerna.
I lördagens tidning rapporterade Nya Åland att en av Liberalernas nya kandidater till kommun- och lagtingsvalet är Elvis Ahlgren, Ålands radios tekniska chef. I artikeln intervjuades även redaktionschef Albin Dahlin, som inte tyckte att det var självklart att kandidaturen gick att förena med arbetet inom ett public service-bolag. Frågan hade dock inte diskuterats internt eftersom varken han själv eller vd Agneta Mattsson känt till Ahlgrens planer.

Under gårdagen diskuterade ledningsgruppen vid ÅRTV frågan och konstaterade att det inte fanns några formella hinder för Ahlgren att ställa upp i valet.

– Däremot är det viktigt att säkerställa att det här inte påverkar företroendet för radion, säger Albin Dahlin.

Ledningsgruppen har kommit överens om ett antal punkter för att se till att förtroendet inte skadas:

– Ahlgren ska inte skylta med politisk tillhörighet när han är på jobb eller representerar ÅRTV.

– Ahlgren ska inte delta i några möten med redaktionen fram till valet.

– Ahlgren ska inte ha tillgång till redaktionsmailen fram till valet.

– Ahlgren ska inte uttala sig på sociala medier om bolagets interna angelägenheter.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!