DELA

Åland har en unik möjlighet att minska klimatutsläppen

Vi har enats kring klimatmålen och därmed erkänt att människan och dess utsläpp är orsak till den negativa klimatpåverkan och miljöförstörelsen.

Vi måste alla bidra till omställningen till ett hållbart samhälle och för att uppnå målen behöver vi övergå till fossilfri energi. Ålands bästa möjlighet att bidra till detta är vindenergi.

Ett mål borde vara att minska vår totala energiförbrukning och öka energieffektiviteten. Men i takt med en ständigt växande efterfrågan och nödvändigheten att minska vår beroende av fossila bränslen, måste vi överväga varje tillgänglig resurs. För Åland är resursen vinden.

Genom att ta kontroll över villkoren för energiproduktion på åländska vatten genererar vi inkomst och välstånd såsom jobb och sysselsättning för vårt samhälle. Att påbörja denna resa innebär också att ta ansvar för vår framtid.

Precis som med andra energikällor är det rimligt att den som bygger bär ansvaret för nedmonteringen. Vi i Hållbart Initiativ har föreslagit att energiproducenterna dessutom ska garantera miljöskyddet genom att bidra finansiellt till en miljöfond. Detta är en del av en långsiktig strategi som visar vårt åtagande för en bättre framtid.

Energiproduktion syns och påverkar människors liv. Vi ska lägga upp höga villkor och krav på var vindkraften ska få placeras och hur den ska vara utformad. Just nu använder vi energi från andra ställen, som påverkar människors omgivning. Vi måste då också vara beredda att själva låta det påverka vårt närområde.

Så för mig är frågan mycket större än ett rakt ja eller nej till havsbaserad vindkraft på Åland enbart utifrån det visuella perspektivet.

ROBERT LAAKSONEN, LAGTINGSKANDIDAT (HI)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp