Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

  

Tagg: Fögltunnel

Stor besvikelse över att tunneln saknas

Att tunneln saknas i meddelandet har lett till stor besvikelse – både i majoritetsblocket och i oppositionen. Rainer Juslin drar slutsatsen att han varit godtrogen.

Tunnelpengarna stryks av finans- och näringsutskottet

Det blir inga pengar till en provborrning. Det slog lagtingets finans- och näringsutskott fast i ett betänkande på tisdagsmorgonen. Omröstningen var jämn, med siffrorna...

En tunnel är den enda hållbara lösningen

Vi undertecknade beslutsfattare i Föglö kommun önskar uttrycka vårt stöd för det fortsatta arbetet med att skapa en fast förbindelse till Föglö. Utifrån olika underlag...

Runar Karlsson är dåligt påläst om tunneln

Runar Karlsson (C) vädrar morgonluft och räknar upp på insändarplats ett antal strukturförändringar som han anser att skulle vara till ”gagn för folket”. Jag...

Staten bekostar tunnel

År 2019 bad Ålandsdelegationen landskapsregeringen att återkomma med en ansökan om extra anslag för ett komplett kortruttssystem. Enligt flera insatta experter kvalificerar sig tunnelkortrutten...

Lyft blicken i debatten om samhällsutvecklingen

Den åländska samhällsutvecklingen befinner sig i stagnation sedan flera decennier tillbaka. Vi debatterar spretigt om kommunreformer, tunnlar, ”problemet” med en åldrande befolkning och den...

Tunnelrapport uppskjuten en vecka

Den parlamentariska kommitté som tillsatts av landskapsregeringen för att ta fram ett underlag rörande förutsättningarna för en tunnel mellan fasta Åland och Föglö får...

Knapp majoritet vill inte ha tunnel till Föglö

Enligt den senaste Åland Gallup vill 41,5 procent inte ha tunnel. 6,9 procent ville det tidigare, men har nu ångrat sig och 39,6 anser...

Resan närmar sig slutet

Ljudlöst glider landskapsregeringen in till kaj efter sin långa resa på 360 grader i frågan om Föglötunneln. Navigationens diskreta elegans är värd en applåd. När...

Föglötunneln igen

Rainer Juslin tycker att Föglötunneln ska börja byggas i stort sett omgående. Enligt Juslin är tunnelprojektet ”--- så långt projekterat och klart för att...