DELA

Runar Karlsson är dåligt påläst om tunneln

Runar Karlsson (C) vädrar morgonluft och räknar upp på insändarplats ett antal strukturförändringar som han anser att skulle vara till ”gagn för folket”. Jag skulle hellre säga att en del av förslagen snarare ”kör över folk”, nästan i bokstavlig bemärkelse.

Det finns i mitt tycke några riktigt bra förslag i uppräkningen, som till exempel överföringen av institutionsvården från kommunerna och byggandet av ett ”färjfäste” (jag hoppas att här avses egentligen en hamn och inte bara ett färjfäste) i Hastersboda.

Men det finns några riktigt ogenomtänkta förslag på listan också. Karlsson föreslår att man ska damma av den södra tunnelsträckningen Bodkarön-Bråttö och slopa tunnelplanerna för sträckningen Svinö-Degerby. Tunnelkommittén har försökt stämma i bäcken genom att höra markägare och intressenter vid Bodkarön på Lemlandssidan där tunnelöppningen skulle kunna ligga. Karlsson är dåligt påläst. Kommittén konstaterade att det finns flera skäl att avstå från att gå vidare i den diskussionen. Dessa är bland annat kompakt motstånd från markägare för ingrepp i privat ägande vilket skulle alltså i förlängningen innebära expropriation samt intrång på mark- och vattenområden som åtnjuter status för höga naturvärden och naturskydd. Sådana metoder ska undvikas så länge andra alternativ finns till förfogande.

Genom att förlänga den tunneln kommer man kanske förbi dessa känsliga områden med då återstår ingrepp på land såväl på Föglö- som Lemlandssidan i form av helt nya vägdragningar i orörd natur, breddning av befintliga vägavsnitt och broar som medför kostnader som är vettigare att sätta på ett mer framkomligt alternativ.

Karlsson kommer till att man skulle spara 100 miljoner på den dragningen. Det beloppet måste väl basera sig på uppgifter som kunde kallas för skräckscenarion och som cirkulerar främst bland dem som helt motsätter sig en satsning som skulle gynna hela Åland. Därför föreslår kommittén att man ska gå vidare med alternativet som redan privata initiativtagare krattat manegen för, nämligen Svinö-Degerby. Den mycket marginella högre kostnaden är därför helt motiverad. Naturskydd har också sitt pris varför inte heller det så kallade Gripöalternativet fick gehör bland allmänheten.

Karlsson föreslår även, under förutsättning att hamnen i Östra Föglö förverkligas, att trafikanter till Kökar ska ta Skarven under lågsäsong eller en parallellfärja under högsäsong. Resonemanget missar hela poängen med att effektivisera skärgårdstrafiken. Det blir ju ingen tidsvinst för resenärerna med den lösningen som Karlsson föreslår och inte heller en kostnadsinbesparing med att bemanna och drifta ytterligare ett fartyg för upprätthållande av skärgårdstrafiken.

Det måste till mer systemeffektivitet för att kunna säkra skärgårdstrafikens framtid. En tunnel från Svinö till Föglö för av sakkunniga uppskattade och sannolika kostnad mellan 130 – 167,5 miljoner euro i kombination med hamnen på Östra Föglö ger möjligheter till att effektivera skärgårdstrafiken så att den är till gagn för alla ålänningar, näringslivet och arbetsmarknaden, fast- och fritidsboende i skärgården, spontana besökare och turister.

RAINER JUSLIN
(Lib) lagtingsledamot

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp