DELA

Föglötunneln igen

Rainer Juslin tycker att Föglötunneln ska börja byggas i stort sett omgående. Enligt Juslin är tunnelprojektet ”— så långt projekterat och klart för att sätta spaden i marken —”. EU:s stödpengar för att mildra verkningarna av pandemin skaanvändas för tunnelbygget och Sverige ska också gå in och stötta. En tunnel till en ö med lite över 500 bofasta skulle tydligen gynna förbindelserna med både Sverige och Finland!

Nej, tunneln är inte färdigprojekterad och klar för byggstart. MKB:n innehåller så grava fel att den är i stort sett värdelös. Mängden bergmassor är drygt 50 procent större än MKB:n anger, 1,9 miljoner ton och inte 1,2. Möjligheterna att transportera bort materialet skulle bli ett enormt problem. Det går inte att lasta bergmassorna varken i Degerby eller på Svinö. Sprickzonerna i berggrunden mellan Föglö och fasta Åland har överhuvudtaget inte beaktats. Det kan i praktiken visa sig omöjligt att bygga tunneln.

Det finns inte någon seriös kostnadskalkyl för bygget och ska EU vara med och finansiera måste tunneln uppfylla EU:s krav på säker utrymningsväg. De få miljoner Åland kan förvänta sig av stödpengar räcker inte långt och ska företag som drabbats hårt avstå från hjälpen för att istället finansiera tunneln? Ett tunnelbygge kommer knappast heller att utföras av ett åländskt företag, det mesta av pengarna går ålänningarna förbi.

Att tunneln skulle vara ett miljövänligt alternativ stämmer inte alls. Enligt MKB:n skulle tunnelbygget alstra 35 000 ton koldioxid. Hur det fördelar sig mellan olika verksamheter avslöjas inte. Eftersom bergmassorna är 50 procent större än angett kommer sannolikt CO2 utsläppen också att bli betydligt större. Inte minst de problematiska transporterna kommer att generera mycket mer utsläpp. Men också den angivna mängden motsvarar tio års drift med Skarven!

Fossildrivna bilar kommer att vara dominerande i trafiken i kanske 20 år till. Det betyder att körsträckorna med bil bör hållas så korta som möjligt. Istället skall färjor med fossilfri drift, el eller biobränslen, användas så långt det är möjligt. Att ersätta befintliga färjor är också snabbaste sättet att minska klimat- och miljöpåverkan.

Politiker och beslutsfattare förefaller alltför ofta okunniga i miljöfrågor och dessvärre ofta inte intresserade av att sätta sig in dem. Infrastrukturprojekt ger globalt ett mycket stort bidrag till klimatutsläppen, jag har sett siffror på 38 procent. Att infrastrukturprojekt dessutom oftast innebär mycket stora ingrepp i naturen gör inte saken bättre.

JAN GRÖNSTRAND