DELA
Foto: Joakim Holmström

Tunnelpengarna stryks av finans- och näringsutskottet

Det blir inga pengar till en provborrning. Det slog lagtingets finans- och näringsutskott fast i ett betänkande på tisdagsmorgonen. Omröstningen var jämn, med siffrorna 4-3.

I ett betänkande på tisdag förmiddag konstaterar det mäktiga finans- och näringsutskottet att ”landskapsregeringen inte levererat varken en omställningsplan för skärgårdstrafiken eller ett tunnelmeddelande till lagtinget. Tunnelmeddelandet beslutade lagtinget så sent som i andra tilläggsbudget 2022 att skulle levereras senast i september 2022. Inte heller på annat vis har landskapsregeringen visat hur den framtida trafiken skall arrangeras vilket är absolut nödvändigt före man går in för större investeringar. Utskottet konstaterar även att extra anslag inte kan beviljas för ett enskilt projekt som ingår i en större helhet före man kan redovisa hur helheten ser ut.”

Jörgen Strand (MSÅ) föreslog därför att anslaget på 500 000 skulle strykas. Han understöddes av vice ordföranden John Holmberg (Lib).

Efter en omröstning stod det klart att Strands förslag godkändes med rösterna 4-3. Förutom Strand och Holmberg röstade även ledamöterna Nina Fellman (S) och Lars Häggblom (Ob) för. En reservation lämnades av ordföranden Jörgen Pettersson (C) samt Robert Mansén (C) och Stephan Toivonen (ÅLD).

En budgetmotion av bland andra Nina Fellman, som föreslog att arbetet med Prästösundsbron skulle slopas vann också bifall med röstetalet 4-3. Beslutet biträddes av John Holmberg, Fellman, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.