DELA

En tunnel är den enda hållbara lösningen

Vi undertecknade beslutsfattare i Föglö kommun önskar uttrycka vårt stöd för det fortsatta arbetet med att skapa en fast förbindelse till Föglö.

Utifrån olika underlag och i ljuset av senaste tidens oroande utveckling av bränslepriser på världsmarknaden är vår bestämda uppfattning att endast en fast förbindelse till Föglö är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar på längre sikt. En sådan lösning ger stabilitet och möjligheter till utveckling av skärgårdstrafiken och näringslivet vilket därigenom tryggar framtiden för en levande skärgård.

Skärgården är Ålands pärla och något som såväl ålänningar som turister gärna upplever och besöker. En ökad tillgänglighet till skärgården gynnar därför inte bara skärgården, utan ökar attraktionskraften hos Åland som helhet. Vi anser att blockpolitiken inte får överskugga sakfrågorna och att tillräckliga resurser allokeras för att forcera processen mot ett förverkligande.

Föglö i mars 2022

GUN-BRITT GULLBRANDSSON,
ordförande kommunfullmäktige

ANDREAS HENRIKSSON,
ordförande kommunstyrelsen

KIM TÄHTINEN,
viceordförande kommunfullmäktige

STEFAN LAINE,
kommunfullmäktige kommunstyrelsen

ALFONS BOSTRÖM,
ledamot kommunfullmäktige

LEIF ERIKSSON,
ledamot kommunfullmäktige

ERIK FELLMAN,
ledamot kommunfullmäktige

RAINER JUSLIN,
ledamot kommunfullmäktige

EMILIA LUNDIN,
ledamot kommunfullmäktige

MARIA PILTZ,
ledamot kommunfullmäktige

PATRIK FELLMAN,
ledamot kommunstyrelsen

GUNILLA HAGMAN,
ledamot kommunstyrelsen

BEATRICE SJÖBERG,
ledamot kommunstyrelsen

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp