DELA

Svar till Demensföreningen

I en insändare den 5 oktober begär ni tydliga besked före valet om partiernas konkreta förslag för demensvården i Mariehamn. Moderaterna i Mariehamn har nu i över 5 år kämpat för förverkligande av ett demenscenter (både kunskaps- och boendecenter) i Mariehamn. Två kommittéer (2019 och 2021) har varit tydliga med behovet om 60 nya boendeplatser för stadens egna akuta behov – med placering antingen vid Mariepark eller i norra staden för en investering under 20 miljoner euro. Ständigt har dock nya förslag lagts fram, nu senast med en jättestor investering vid Trobergshemmet på uppemot 40 miljoner som skulle ta 6-10 år att färdigställa. Alla nya förslag försenar kraftigt ett förverkligande.

Moderaternas äldreråd har tydligt ställt sig bakom ett nybygge enligt kommittéernas förslag. Och vi har därtill föreslagit att övriga kommuner som kan vara intresserade ska bjudas in till att delta i förverkligandet. I år har kommunalförbundet för Oasen i Jomala inlett en utredning om ett demenscenter där. Oasens medlemskommuner kommer också att behöva ett kunskaps- och boendecenter för den snabbt ökande andelen minnessjuka.

Det är av främsta prioritet för staden att snabbt få ”spaden i marken” för ett nytt boende- och kunskapscenter för den mycket akuta situationen för demensvårdens del i Mariehamn med omnejd. Ytterligare fördröjningar är omänskliga för både de insjuknade och deras anhöriga.

ÄLDRERÅDET INOM MODERAT SAMLING FÖR ÅLAND