Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

  

Tagg: vindkraftspark

Miljonregn över kommunerna om vindkraften blir verklighet

Hur mycket pengar får kommunerna vid en eventuell vindkraftsetablering? Detta var väl den stora nyheten. Skatteförvaltningen har räknat på hur mycket de bebyggda kommunerna skulle erhålla i fastighetsskatt. Annika Stark, skattesakkunnig hade räknat på tre olika grader av bebyggelser av Noatun Nord – och i vart och ett av dem skulle Brändö erhålla 16 125 000 euro per år.

Ilmatar: En hamn på norra sidan skulle gynna Åland

Åländska intäkter av den havsbaserade vindkraften kräver åländskt engagemang.För att utgå från Åland vill Ilmatar se insatser inom infrastruktur och byggande. – Det behövs engagemang...

Positiv läsning i Åland gallup

Den svala valrörelsen gynnar många partier. Det syns också i Åland gallup där nästan alla kan hitta något positivt. Mycket har hänt efter att den...

Vanskliga vindar över världen

Dagens dubbla ledarspaning dryftar vindkraftsbolagens propaganda och vad Prigozjins frånfälle månde betyda för läget efter USA-valet 2024. Lokalproducerad energi, någon? Man måste undra lite över vad...

Vind AX: Vi är inom tillståndet

Vind AX väntar på att ÅMHM ska bearbeta rapporten på vindkraftsparken från Akustikverkstaden, enligt Vind AX vd Christer Nordberg. – Vad jag kan se i rapporten...

Vindkraftsgrannarna upplever ljudproblem

Peter Wahlstedt är en av de grannar berörs av ljudet från vindkraftsparken i Långnabba och är kritisk till den rapport som bolaget Vind AX...

Vindkraftsparkens ljudnivå överskrider inte riktvärden

Ljudnivån från vindkraftsparken i Långnabba, Eckerö är under riktvärdena på 40 decibel. Det visar en rapport gjord av det svenska företaget Akustikverkstaden efter klagomål från...

Flertal anmälningar om vindkraftverk

Den nya vindkraftsparken i Eckerö möter hårt motstånd från boende i området. ÅMHM har fått in sex klagomålsanmälningar om höga bullernivåer. Christer Nordberg, vd...

Inga besvär om kabeldragningar

Signaturen ”delägare i samfälligheterna” undrar i en insändare i tidningen Åland den 4 maj ifall ägare av mark och vatten inte har rätt att...

Nyhamnsprojektet fortsätter söka pengar

Pandemin ledde till att projektet med pumpkraftverket på Nyhamn/Lilla Båtskär söder om Mariehamn fördröjdes, men nu tar man nya tag. – Det svenska bolaget har gått...