DELA
Foto: Niclas Nordlund
Även om decibelnivån är under riktvärdena tycker inte Peter Wahlstedt att decibelvärdena är relevanta.

Vindkraftsgrannarna upplever ljudproblem

Peter Wahlstedt är en av de grannar berörs av ljudet från vindkraftsparken i Långnabba och är kritisk till den rapport som bolaget Vind AX lämnat till ÅMHM.– Man har gjort mätningarna i april när det är nordlig vind, det är i princip ingen som störs av den nordliga vinden, det stör när det blåser från sydväst, säger han.