DELA

Inga besvär om kabeldragningar

Signaturen ”delägare i samfälligheterna” undrar i en insändare i tidningen Åland den 4 maj ifall ägare av mark och vatten inte har rätt att föra talan vid kabeldragningar på havsbotten. Insändarskribenterna lyfter särskilt fram VindAX kabeldragningar genom vattnet från Eckerö (by?) och Hammarland (Tellholm).

ÅMHM konstaterar att Ålands Elandelslag (ÅEA) beviljades rådighet genom ett miljötillstånd för utläggning av ifrågavarande kabel i oktober 2009. Eftersom vissa av de samfällda vattenområdena som kabeln skulle passera inte var konstituerade anhöll ÅEA om rådighet hos ÅMHM för kabelutläggningen och ärendet kungjordes i lokaltidningarna (i Ålandstidningen 09.09.2009). Inget yttrande inkom från någon delägare till något av vattenområdena som kabeln skulle passera. Prövningsnämnden beviljade miljötillstånd för kabelutläggningen i oktober månad 2010 (delgavs i de lokala tidningarna 30.10.09). Inget besvär anfördes över tillståndsbeslutet.

I augusti 2014 ansökte ÅEA om förnyelse av tillståndet eftersom projektet inte hade utförts under den tidigare tillståndsperioden. Ansökan delgavs offentligt genom annons i lokaltidningarna liksom det beslut som prövningsnämnden fattade i april månad. Inget yttrande inkom från någon delägare till något av vattenområdena som kabeln skulle passera och inget besvär anfördes över tillståndsbeslutet. Tillståndet överfördes senare genom en bolagsfusion 2020 på VindAX som utförde projektet med stöd av tillståndsbeslutet från år 2014.

Samtliga ovan angivna myndighetsåtgärder har skett med stöd av lag. Prövningsnämnden har inte ansett elkabelns existens på botten medföra ett sådant intrång som berättigar till ersättningar enligt vattenlagen. Som ovan framgår har delägare vid flera tillfällen i form av yttranden under delgivningstiden eller besvärsvägen haft möjlighet till inflytande, möjligheter som inte har utnyttjats.

SUSANNE PERANDER

ROBERT SUNDSTRÖM

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp