DELA
Foto: Jonas Edsvik

Tallink Grupp vinst ökar med bantad trafik

Tallink Grupp nettovinst för årets tredje kvartal blev 48,7 miljoner euro, en ökning med närmare nio miljoner jämfört med motsvarande period i fjol.

Det framgår av Tallink Grupps kvartalsrapport. ”Siffrorna visar på fortsatta förbättringar och positiva effekter av svåra beslut som fattats under de senaste åren”, skriver rederiet i ett pressmeddelande

Under tredje kvartalet 2023 transporterade bolaget över 1,7 miljoner passagerare, en minskning med drygt sex procent jämfört med samma period förra året (knappt 1,9 miljoner passagerare det tredje kvartalet 2022). Men bolaget hade två fartyg färre i drift under det tredje kvartalet i år jämfört med 2022 och antalet resor minskade från 2 050 till 1 709.

Kvartalets resultat före räntekostnader och skatter (EBITDA) ökade med 21 procent från 67 miljoner euro till 82 miljoner.

Intäkterna det tredje kvartalet blev 240 miljoner (i fjol 255 miljoner).

I slutet av september var Tallink Grupps totala likviditetsbuffert 199 miljoner jämfört med 226 miljoner ett år tidigare.

Investeringarna det tredje kvartalet var 6,1 miljoner (i fjol 5,5 miljoner) Bolaget betalade det tredje kvartalet 2023 lån för 30,9 miljoner euro och under räkenskapsårets första 9 månader för 155,5 miljoner euro.

De nio första månaderna

Från januari till september ökade koncernens oreviderade intäkter med 13 procent jämfört med samma period 2022 och uppgick till 641,6 miljoner euro (567,7 miljoner euro under de första nio månaderna 2022).

Det oreviderade resultatet före räntekostnader och skatter ökade också från 85 miljoner till 177,7 miljoner euro. Den oreviderade nettovinsten för de första nio månaderna var 76,7 miljoner euro (förlust på 2,8 miljoner euro under de första 9 månaderna 2022).

Så här kommenterar Tallink Grupps vd Paavo Nögene resultatet:

”Det hårda arbete som teamen över hela företaget har lagt ner under årets första nio månader, såväl som under de senaste åren, märks tydligt i det resultat vi har publicerat idag. Ingenting i dessa siffror är resultatet av tur, ett bra ekonomiskt klimat eller något liknande. Resultatet kommer av hårt arbete, tuffa beslut, stark kostnadskontroll, lagarbete och envis uthållighet”

”Både vårt tredje kvartal och siffrorna för årets första 9 månader visar en tydlig fortsatt återhämtning efter några väldigt utmanande år, och den positiva effekt som de många svåra beslut vi som företag har fattat mellan 2020 och idag har haft. Det är dessa beslut och åtgärder som gjort att vi har lyckats säkra en hållbar verksamhet för de kommande åren.”