DELA
Foto: Stefan Öhberg

Sänkt rörelseresultat för Ålandsbanken

Rörelseresultatet för Ålandsbankens första kvartal 2017 blev 7,4 miljoner euro, en minskning med åtta procent jämfört med samma period i fjol.

Resultatet hänförligt till aktieägarna minskade med 7 procent till 5,9 miljoner euro (6,3).

Räntenettot var oförändrat, 13,9 miljoner. Provisionsnettot ökade med 7 procent till 12,1 miljoner (11,3).

De totala intäkterna var 32,9 miljoner (30,6).

Kostnaderna ökade med 13 procent till 25,1 miljoner euro (22,2).

– Ett bra första kvartal där vi levt upp till de förväntningar vi hade på inledningen av året, är Ålandsbankens vd Peter Wiklöfs kommentar i pressmeddelandet.

– På den positiva sidan kan vårt provisionsnetto framhållas där en högre aktivitet hos våra kunder höjde courtageintäkterna. It-intäkterna steg också tack vare ett nytt kundavtal som Crosskey slutit med en kund i Sverige om leverans av vårt kortsystem.