DELA
Foto: Stefan Öhberg
Prover av avloppsvattnet i Lotsbroverket för att upptäcka spår av coronaviruset har tagits sedan våren 2020. Den här bilden togs i augusti när laboranten Ida Nordell packade in vattenprovet som skickades till fastlandet för analys.

Spår av coronavirus i Lotsbroverket

Spår av coronaviruset har hittats i nio av elva avloppsvattenprover som tagits vid Lotsbroverket i år.