DELA
Foto: Jonas Edsvik

Pendeltrafik tillåts-inget krav på att arbetet ”är nödvändigt”

Statsrådet har idag beslutat att förlänga de temporära begränsningarna av trafiken över Finlands gränser fram till den 14 juni. Beslutet är en fortsättning på regeringens beslut av den 19 mars, det skriver inrikesministeriet i ett pressmeddelande.

När det gäller trafiken över gränser inom Schengenområdet tillåts från och med den 14 maj 2020 arbetsresor som baserar sig på ett anställningsförhållande eller ett arbetsuppdrag samt andra nödvändiga resor.

”Det behövs inte längre någon motivering om att arbetsresan är nödvändig. Beslutet underlättar också möten med nära anhöriga. Den inre gränskontrollen fortgår vid landets gränser, hamnarna och flygplatserna.” skriver ministeriet.

Man påpekar i utskicket att Var och en har rätt att lämna landet, men fritidsresor till utlandet rekommenderas inte.

Den som återvänder till landet ”ska under 14 dygn begränsa onödiga närkontakter och självmant hålla sig i karantän. I karantänen på eget initiativ tillåts att man rör sig mellan arbetsplatsen och hemmet samt annan nödvändig rörlighet.”

Vissa yrkesgrupper undantas från principen med karantän, det gäller till exempel personal i akutsjukvården, räddningsväsendet, Gränsbevakningsväsendet och Tullen.

”Den som kommer till arbetsuppgifterna inom social- och hälsovården ska avtala med arbetsgivaren om eventuella arbetsarrangemang. Arbetsgivaren ska bedöma risken för smitta och vid behov ändra arbetsuppgifterna i 14 dygn från ankomsten till landet för att säkerställa klient- och patientsäkerheten och arbetsgemenskapens säkerhet.”