DELA
Foto: Rasmus Olin

Ålands gränsbevakning kan skickas österut

Efter att statsrådet beslutat stänga en del av Finlands östra gräns kan det bli aktuellt för gränsbevakningen på Åland att bevaka den.