DELA

Hoppas snart kunna öppna museer

Nya riktlinjer från Regionförvaltningsverket kring återlämning av böcker till biblioteken inger förhoppningar om att man snart ska kunna ta nya steg för att öppna upp inom utbildnings- och kultursektorerna.
Ett besked om återöppnande av skolor, bibliotek och museer ligger högt upp på utbildnings- och kulturavdelningens chef Niklas Stenbäcks önskelista.