DELA
Foto: Jonas Edsvik

Så kan Åland få mer sjukvårdspersonal

Högskolan på Åland vill anordna en distansutbildning för före detta studenter som behöver fräscha upp sina kunskaper för att stötta sjukvården i coronakrisen.
– Det skulle vara ett sätt att trygga försörjningen, säger lantrådet Veronica Thörnroos (C).

Enligt lantrådet Thörnroos både hälso- och sjukvårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) och utbildningsminister Annika Hambrudd (C) med att få fram ett förslag på hur detta ska kunna genomföras.

– Det är Erika Boman, som har ett anställningsförhållande på Högskolan på Åland (programansvarig på sjukskötarprogrammet, reds. anm.), som har kommunicerat till oss att man har ett ganska stort antal sjukskötare och närvårdare som av olika anledningar inte är i tjänst och inte har varit på ett antal år. De tycker att man omgående borde ordna en distansutbildning för dessa personer för att fräscha upp de allra viktigaste kunskaperna så de känner sig beredda när de kallas in, säger Veronica Thörnroos.

ÅHS har tidigare klargjort att man vid behov kan komma att kalla in sjukvårdsutbildade personer som arbetar i andra branscher, är vårdlediga eller liknande. Just nu är dock beredskapen god på ÅHS, och man har också begränsat mängden inhyrd personal för att minska smittorisken så mycket som möjligt.

– Vi har varit väldigt stränga. Också för inhyrd personal har vi haft våra regelverk. Det har funnits yttersta undantag där vi har tummat på reglerna för att klara den dagliga verksamheten, men det handlar om ett fåtal personer, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Globalt råder det just nu brist på utrustning, till exempel skyddskläder. Hur ser försörjningen ut här?

– Vi har kontakt med Åbo hela tiden och om våra lager sinar är det därifrån vi får påfyllning, så att för tillfället ser det nog helt bra ut.