Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

  

Denna gång tar jag en för laget

Demensvården idag och i framtiden

Svar till Demensföreningen

Bemanningen inom äldreomsorgen

Samarbete behövs om äldreomsorgen

Vård och omsorg

Ambulerande tandvården ska utvärderas

Det är mycket illa ifall den ambulerande tandvården fungerade så illa vid sitt besök i Kökar i september som beskrivs av Catrin Finneman i...

Stödet till närståendevårdare

Äldreomsorgen debatteras flitigt i insändarsidorna när det närmar sig val och det är bra, men vi ska inte glömma de pensionärer som bor hemma...

Hur kommer demensvården se ut i Mariehamn?

Nu är det snart val och många i vårt samhälle undrar vem ska man rösta på? Därför frågar Demensföreningen på Åland var kandidaterna till...

Svårt att styra utan ratt

ÅHS snabba kostnadsutveckling ges stort utrymme på ledarsidor, i debatter och sociala medier. Med all rätt. Lösningen är inte att fortsätta som idag och...

Din ”röst” är ett krav på ett politiskt beslut om ett...

Svårigheterna att skilja mellan olika grader av demens har ifrågasatts i den pågående debatten om behovet av åländska demenscenter. Men oavsett utmaningar är det...

Löneökning är inte hela lösningen

Vi dras med stor personalbrist inom vården idag, inte minst inom äldreomsorgen. Antalet utexaminerade närvårdare och sjuksköterskor per år borde göra att vi inte...

Vinstintresse i välfärden? Lika klokt som att låta rävarna vakta hönsen

Vi vet alla vad som händer om du låter rävarna vakta hönsen: du får några mycket mätta rävar och några mycket försvunna höns. Det...

Moderaters blinda skuldfrihet

Jag hade vägarna förbi Mariehamns Bokhandel, där Moderaterna har en valaffisch med en omplåstrad spargris och texten ”ett skuldfritt Åland. Vårt arv till nästa...

De sjuka behöver hjälp

De sjuka behöver hjälp. Jag har en bekant som av och till är psykotisk. Hon är vanligtvis helt vanlig men ibland bara lite mer....

En genuin satsning på ungas välmående

Vi vet att psykisk ohälsa är ett stort problem hos våra barn och unga, och att det är ett problem som ökar i omfattning....