DELA

Stödet till närståendevårdare

Äldreomsorgen debatteras flitigt i insändarsidorna när det närmar sig val och det är bra, men vi ska inte glömma de pensionärer som bor hemma och kanske även har närståendevård eller är närståendevårdare. Att närståendevårdare drar ett tungt lass är också något vi kan vara överens om.

För att stöda närståendevårdare är det i första hand information som behövs. Att möjligheten till närståendevård finns och hur systemet fungerar, samt vika rättigheterna och skyldigheterna är.

I Mariehamn planeras nu på markplan i Trobergshemmets byggnad ett ”infocenter” eller en seniorinformation/seniorcenter, dit alla kan vända sig och få information om bland annat hjälpmedel, insatser och lösningar som finns för att stöda hemmaboendet. Förhoppningsvis kan detta öppna ganska snart. Det blir då en lågtröskelverksamhet som kan nå en större grupp och kan erbjuda handledning, aktiviteter och även ett digitalt showroom och andra stödtjänster. Drop-inverksamheten liksom dagverksamheten blir förstås kvar, de behövs också. Vad jag ännu skulle önska är att det förebyggande hembesöket till äldre återupptas. Det sparar pengar, är samhälls- och hälsoekonomiskt smart och ger pensionärerna den information de vill ha och behöver.

För att närståendevårdare ska orka i sitt uppdrag är det viktigt att det finns flexibla avlastningstjänster, och jag hoppas att system med servicesedlar snart kan tas i bruk. Lagen om närståendevård är tydlig med att närstående, även de utan avtal, ska, och behöver få stöd och utbildning i sitt uppdrag.

PERNILLA SÖDERLUND

KANDIDAT I MARIEHAMN OCH I LAGTINGET