Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

  

Tagg: Social – och hälsovårdsministeriet

Förvaltningchefens om grundlagsutskottets utlåtande: ”Ett främmande instrument”

Ålands landskapsregering och förvaltningschefen John Eriksson är principiellt tveksam till konstruktionen med en övergångsbestämmelse. – Förslaget med en övergångsbestämmelse är nytt för självstyrelsesystemet och det finns...

Ingen åtgärd för att ta bort kravet på vaccinerade vårdare

Landskapsregeringen anser inte att det är lönt att försöka påverka Social- och hälsovårdsministeriet i frågan om att korta giltighetstiden för den temporära lagen med...

4,45 miljoner euro till Åland i covidersättning

Landskapsregeringen och ÅHS får sammanlagt över 4 452 603 euro i ersättning av staten för kostnader för covidtester, vacciner, vårddygn och tillsynsuppdrag. Beloppet motsvarar det som...

Löfström: Det har gått för långt nu

– Det har gått för långt nu! Folk riskerar förlora förtroendet för systemet och politiken. Det säger Mats Löfström om den senaste vändningen om ”snabbutredningen”...

ÅHS ansöker om 3,4 miljoner euro

ÅHS pandemirelaterade kostnader under hela 2021 beräknas bli cirka 5,7 miljoner. I den första ansökningsomgången om statsunderstöd har man lämnat in en ansökan värd...

Utredning dröjer om inreseregler

Den utlovade snabbutredningen angående Ålands situation som gränsområde fortsätter att snigla sig fram. – Det är mycket svårt att förstå hur det kan dröja så förskräckligt...

Ministerium vägrar svara

Varken lantrådet eller Ålands riksdagsledamot har fått någon förklaring till Social- och hälsovårdsministeriets beslut att undanta Finlands norra gränsregioner från coronareglerna men låta restriktionerna...

2,7 miljoner söktes för säkerhets skull

ÅHS ansökte om ersättning för testning i anslutning till gränsövergångar för säkerhets skull för våren och inledningen av sommaren, eftersom man inte visste om...

Myndigheter prickas för coronavaccinering

Både Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet får kritik på grund av att personer i åldern 65–69 år tvingades ta Astra...

Löfström om covidsvar: Det duger inte

Liksom minister Roger Höglund är Ålands riksdagsledamot Mats Löfström besviken på Social- och hälsovårdsministeriets svar om ersättning för kostnader för covidtestning. – Det duger inte....