DELA
Foto: Statsrådets kansli

Ministerium vägrar svara

Varken lantrådet eller Ålands riksdagsledamot har fått någon förklaring till Social- och hälsovårdsministeriets beslut att undanta Finlands norra gränsregioner från coronareglerna men låta restriktionerna vara kvar för Åland. Ministeriets tjänstemän vägrar också svara på Nyans frågor, trots flera påstötningar.