DELA
Foto: Statsrådets kansli
Lantrådet Veronica Thörnroos och riksdagsledamoten Mats Löfström är kritiska mot utebliven respons från Social- och hälsovårdsministeriet. Här syns de vid riksregeringens aftonskola i Helsingfors i februari. Då var man överens om att kommunikationen mellan regeringen och Ålands landskapsregering behöver förbättras.

Ministerium vägrar svara

Varken lantrådet eller Ålands riksdagsledamot har fått någon förklaring till Social- och hälsovårdsministeriets beslut att undanta Finlands norra gränsregioner från coronareglerna men låta restriktionerna vara kvar för Åland. Ministeriets tjänstemän vägrar också svara på Nyans frågor, trots flera påstötningar.