DELA
Foto: Jonas Edsvik
ÅHS har utfört över 21 800 tester mellan 1 januari och 31 augusti i år. Det är också den största kostnadsposten som ÅHS vill få ersättning för. Totalt handlar det om en ersättningsansökan värd cirka 3,4 miljoner euro. Det ska täcka kostnader för testning, vaccinationer, vårddygn och smittspårning under perioden.

ÅHS ansöker om 3,4 miljoner euro

ÅHS pandemirelaterade kostnader under hela 2021 beräknas bli cirka 5,7 miljoner. I den första ansökningsomgången om statsunderstöd har man lämnat in en ansökan värd runt 3,4 miljoner euro.