DELA
Foto: Stefan Öhberg
Den 15 oktober sade familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) att gränstrafiken till Åland ska ”snabbutredas”. När utredningen nu är klar efter fem veckor tas den emot med stor besvikelse av riksdagsledamot Mats Löfström och landskapsregeringen.

Löfström: Det har gått för långt nu

– Det har gått för långt nu! Folk riskerar förlora förtroendet för systemet och politiken. Det säger Mats Löfström om den senaste vändningen om ”snabbutredningen” av gränsreglerna.