DELA

4,45 miljoner euro till Åland i covidersättning

Landskapsregeringen och ÅHS får sammanlagt över 4 452 603 euro i ersättning av staten för kostnader för covidtester, vacciner, vårddygn och tillsynsuppdrag. Beloppet motsvarar det som man har ansökt om.