Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

  

Tagg: justitiekansler

Svenskans ställning oroar justitiekanslern

Justitiekanslern Tuomas Pöysti oroas över att svenskans ställning försämras i Finland, eftersom det ger följder för Åland. Efter att stora brister i svenska versioner...

Klagomål på finska till JK besvaras inte

Landskapsregeringen har mottagit en begäran om utredning från Social- och hälsovårdsministeriet med anledning av inlämnade klagomål till JK. Klagomålen är dock på finska. – Klagomålet ska...

Klagomål till JK om diskriminering

En av de sökande till tjänsten som landskapsregeringens förvaltningschef har lämnat in ett klagomål om rekryteringsprocessen till Justitiekanslern (JK). Den sökande, Lotta Karlsson från Helsingfors,...

JK utreder tillgång på svenska texter

Nu meddelar Justitiekanslersämbetet att man inleder en utredning om bristerna i svenska lagtexter. Först ska man kontakta alla ministerier och be dem redogöra hur de...

JK synar förra regeringens agerande i kortrutten

Överskred förra landskapsregeringen sina befogenheter gällande kortruttsprojektet på västra och östra Föglö? Det ska justitiekanslern nu utreda. Landskapsregeringen ska lämna in sitt svar senast den...

Dikt i åländskt pass fall för justitiekanslern

Ett åländskt pass med en enspråkigt finsk dikt? Det fick lagtingsledamoten Jörgen Pettersson att se rött – och vända sig till landets justitiekansler. Det var en...