DELA
Foto: Jonas Edsvik

Klagomål på finska till JK besvaras inte

Landskapsregeringen har mottagit en begäran om utredning från Social- och hälsovårdsministeriet med anledning av inlämnade klagomål till JK. Klagomålen är dock på finska.
– Klagomålet ska sändas på svenska till landskapsregeringen för utredning och bemötande om JK vill inhämta landskapsregeringens synpunkter, skriver man i ett skriftligt svar.