DELA
Foto: Jonas Edsvik
Social- och hälsovårdsministeriet undrar bland annat vilka åtgärder landskapsregeringen har vidtagit vid gränserna, men eftersom det aktuella klagomålet till JK inte har sänts på svenska till landskapsregeringen blir det inget svar.

Klagomål på finska till JK besvaras inte

Landskapsregeringen har mottagit en begäran om utredning från Social- och hälsovårdsministeriet med anledning av inlämnade klagomål till JK. Klagomålen är dock på finska.