DELA
Foto: Joakim Holmström

Klagomål till JK om diskriminering

En av de sökande till tjänsten som landskapsregeringens förvaltningschef har lämnat in ett klagomål om rekryteringsprocessen till Justitiekanslern (JK).
Den sökande, Lotta Karlsson från Helsingfors, anser att hon blivit diskriminerad på grund av att hon inte är av åländsk börd.