DELA
Foto: Joakim Holmström
Lotta Karlsson sökte tjänsten som förvaltningschef förra året, men gallrades bort tidigt i rekryerings- processen. Efter att ha läst beslutsmotiveringarna lämnade hon in ett klagomål till JK, då hon anser att hon blivit diskriminerad för att inte vara av åländsk börd.

Klagomål till JK om diskriminering

En av de sökande till tjänsten som landskapsregeringens förvaltningschef har lämnat in ett klagomål om rekryteringsprocessen till Justitiekanslern (JK).