DELA
Foto: Jonas Edsvik

JK utreder tillgång på svenska texter

Nu meddelar Justitiekanslersämbetet att man inleder en utredning om bristerna i svenska lagtexter.