DELA
Foto: Jonas Edsvik

Viking varslar landpersonal – även Åland berörs

570 personer berörs när Viking Line inleder samarbetsförhandlingar med sin landpersonal på Åland, i Finland, Sverige och Estland. Maximalt 200 sägs upp, men andra kan få gå ner på deltid eller permitteras.

Målet är att uppnå kostnadsinbesparingar, effektivisera verksamheten och säkerställa bolagets framtida konkurrenskraft och ekonomiska ställning.

– Den pågående coronaviruspandemin har allvarligt försämrat koncernens verksamhetsförutsättningar. Sedan mars 2020 har verksamheten präglats av de reserestriktioner som infördes med påföljd i form av minskad resebenägenhet på marknaderna.  Av restriktionerna återstår fortsättningsvis, den väsentligaste för Viking Lines del, nämligen restriktionerna avseende resande mellan Finland och Sverige. Den internationella marknaden har likaså påverkats drastiskt.  Det är i dagsläget svårt att uppskatta hur långvarig coronaviruspandemin blir och effekterna på Viking Lines framtida resultat, finansiella ställning och kassaflöde. I detta utmanande läge är anpassningsåtgärder tyvärr nödvändiga för att trygga bolagets framtida verksamhetsförutsättningar, säger Jan Hanses, vd för Viking Line i ett pressmeddelande.

Bolaget ska få en ny organisationsstruktur och det kräver centralisering, nedskärning och effektivisering av vissa funktioner, vilket kräver ändringar av personalens arbetsbeskrivningar.

Kallelsen till samarbetsförhandlingar skickades ut i dag måndag till personalen på Åland och Finland och förhandlingarna förväntas pågå sex veckor. Motsvarande samarbetsförhandlingar kommer hållas i Estland. I Sverige har man inlett MBL-förhandlingar. Man uppger i pressmeddelandet att man vid uppsägningar ämnar beakta återanställningsskyldigheten i enlighet med lagar och kollektivavtal.