DELA
Foto: Jonas Edsvik
Viking Lines storägare Jakob Johansson, i mitten på bilden.

Generationsskifte på bolagsstämman- Jakob Johansson ny ordförande för Viking

Det gick som förväntat på dagens Viking-stämma.

Bolagsstämman omfattade styrelsens (i egenskap nomineringskommitté) förslag till styrelse och till ordinarie medlemmar valdes: Jakob Johansson, ordförande, Christina Dahlblom, Ulrika Danielsson, Stefan Lundqvist, Andreas Remmer, Gert Sviberg och Peter Wiklöf.
Till suppleanter valdes Tomas Lindholm, Casper Lundqvist och Fredrik Vojbacke.

Styrelsemedlemmarna Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund och Lars G Nordström hade inför bolagsstämman meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Allt det här framgår av rederiets bokslutskommuniké.

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag, den 27 april, klockan 12 i Alandica. Stämman fastställde moderbolagets bokslut och koncernbokslutet samt omfattade styrelsens förslag att 0,40 euro per aktie delas ut  för räkenskapsåret 2022.

Av kommunikén framgår även att stämman beviljade styrelsen och vd ansvarsfrihet och att arvoden förblir oförändrade.

Mycket mer om stämman kan du såklart läsa i fredagens Nya Åland!