DELA

Upp till 20 kan nu träffas inomhus

Offentliga tillställningar och sammankomster inomhus för upp till 20 personer tillåts från och med i dag, fredag. Landskapsregeringen tog idag det aviserade beslutet, med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Tillställningar och sammankomster inomhus med högst 50 deltagare är tillåtna om varje person har en angiven plats och om landskapets reviderade anvisningar om förhindrande av coronavirussmitta och anordnande av säkra evenemang följs.

Antalet Covid-19-fall på Åland har minskat något men samarbetsgruppens bedömning är att det fortfarande pågår en omfattande samhällsspridning av omikron-varianten.

Förbudet för sammankomster med fler än 20 deltagare gäller åtminstone en vecka till, till och med torsdagen den 10 februari.

Här kan du se måndagens presskonferens.